Paolo Nutini - Iron Sky
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186181
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


We are proud individuals
Living for the city
But the flames
Couldn’t go much higher


We find God and religions
To bait us with salvation
But no one, no nobody
Can give you the power


To rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom


Oh, that’s life
That’s dripping down the walls
Of a dream that cannot breathe
In this harsh reality
Mass confusion spoon fed to the blind
Serves now to define our cold society


From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom


You’ve just got to hold on
You’ve just got to hold on


[Charlie Chaplin’s speech from The Great Dictator]
“To those who can hear me, I say - do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed - the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. ..... Don’t give yourselves to these unnatural men - machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! ….. You are men! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. ….. let us use that power - let us all unite.”


And we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
Into freedom


From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
Freedom, freedom


Oh, rain on me
Rain on me
Rain on me


Views: 272

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz6457 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jsme pyšní jedinci
žijící pro město
ale plameny
nemohou už šlehat výše


Vytváříme Bohy a náboženství
aby nás lákaly spásou
ale žádný člověk, nikdo
vám nedá sílu


povznést se
nad lásku
nad nenávist
skrze tohle železné nebe, které se rychle stává naší myslí
ze strachu se mění ve svobodu


Oh, tohle je život
který kape dolu ze stěn
snu, který nemůže dýchat
v téhle těžké realitě
davovou hysterií jsou po lžících krmeni slepí
dokazuje to, jak chladná je naše společnost


Z kterého se povzneseme
nad lásku
nad nenávist
skrze tohle železné nebe, které se rychle stává naší myslí
ze strachu se mění ve svobodu


Musíš to vydržet
Musíš to vydržet


/Projev Charlieho Chaplina z filmu Diktátor/
"Těm kteří mě slyší, říkám - nezoufejte! Naše dnešní neštěstí se zrodilo z chamtivosti, ze zahořklosti těch, kteří se bojí lidského pokroku. Lidská nenávist přejde, diktátoři zemřou a moc odebraná lidu, se lidu zase vrátí. Pokud lidstvo bude smrtelné, svoboda nezahyne...Neustupujte těmto nelidským stvůrám, mechanickýmlidem s mechanickým rozumem a mechanickým srdcem! Vy nejste stroje! Nejste dobytek!... Vy jste lidké bytosti. Vy lidé máte moc učinit tento život krásným a svobodným, udělat z tohoto života úžasné dobrodružství. Využijme této moci, všichni se spojme!"


Povzneseme se
nad lásku
nad nenávist
skrze tohle železné nebe, které se rychle stává naší myslí
ze strachu se mění ve svobodu


Z kterého se povzneseme
nad lásku
nad nenávist
skrze tohle železné nebe, které se rychle stává naší myslí
ze strachu se mění ve svobodu


Ať na mě prší
Ať na mě prší
Ať na mě prší


Views: 271

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz11306(Currently displayed)
Add text here