Paolo Nutini - Jenny Dont Be Hasty
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186027
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You said you'd marry me if I was 23
But I'm one that you can't see if I'm only 18
Tell me who made these rules
Obviously not you
Who are you answering to?


Oh, Jenny don't be hasty
No, don't treat me like a baby
Let me take you where you'll let me
Because leaving just upsets me


I'll be around again to see the other men
They're more adequate in the age department
I did not think you cared.
There'd be no problems here
But now you're looking at me like you're disgusted
Then I'm definitely waiting for you to smile and change your mind
Then I'll say I'm sorry and I'll wrap my arms 'round your body
I really hope that you forgive in a hurry
And don't just ask me to leave


Oh, Jenny don't be hasty
Don't treat me like a baby
Let me take you where you'll let me
Because leaving just upsets me


Oh, Jenny you are crazy!
First I'm perfect, then I'm lazy
And I was calling you my baby
And all the times that you just left me
And it kills me!


Oh, Jenny don't be hasty
Don't treat me like a baby
Let me take you where you'll let me
Because leaving just upsets me


Oh, Jenny you are crazy!
First I'm perfect, then I'm lazy
And I was calling you my baby
And all the times that you just left me
And it kills me!


You said you'd marry me if I was 23
But I'm one that you can't see if I'm only 18


Views: 126

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz58053 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Řekla jsi, že kdybych měl 23, tak by sis mě vzala,
Ale já jsem ten, kterého nebereš na vědomí, když mám jen 18
Řekni mi, kdo vytvořil tato pravidla,
Samozřejmě ne ty,
Ale kdo ti dá odpověď ?


Oh, Jenny nebuď uspěchaná
Nezacházej se mnou jako s dítětem,
Dovol mi, tě vzít tam, kam mě pustíš,
Protože opouštění mě jen rozezlí


Budu opět kolem hledat další muže,
Je tu víc vhodných ve věkovém oddělení,
Nemyslel jsem, že tě to zajímá,
Nebyly by ti žádné problémy,
ale teď se na mě díváš jako by jsi byla znechucená,
Potom jistě čekám na tvůj úsměv, a
že změníš názor
Potom se ti omluvím a obejmu mými pažemi
tvé tělo
Já vážně věřím, že mi rychle odpustíš
a neříkej jen, ať odejdu


Oh, Jenny nebuď uspěchaná
Nezacházej se mnou jako s dítětem,
Dovol mi, tě vzít tam, kam mě pustíš,
Protože opouštění mě jen rozezlí


Oh, Jenny jsi bláznivá
Zaprvé já jsem perfektní, potom až líný
A volal jsem ti zlato
A pokaždé jsi mě opustila
A to mě zabíjí!


Oh, Jenny nebuď uspěchaná
Nezacházej se mnou jako s dítětem,
Dovol mi, tě vzít tam, kam mě pustíš,
Protože opouštění mě jen rozezlí


Oh, Jenny jsi bláznivá
Zaprvé já jsem perfektní, potom až líný
A volal jsem ti zlato
A pokaždé jsi mě opustila
A to mě zabíjí!


Řekla jsi, že kdybych měl 23, tak by sis mě vzala,
Ale já jsem ten, kterého nebereš na vědomí, když mám jen 18


Views: 126

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz46682(Currently displayed)
Add text here