Patti Smith - 1959
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186300
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Listen to my story. Got two tales to tell.
One of fallen glory. One of vanity.
The world's roof was raging, but we were looking fine;
'Cause we built that thing and it grew wings,
in Nineteen-Fifty-Nine.


Wisdom was a teapot; Pouring from above.
Desolation angels
Served it up with Love.
Ignitin'[g strife] like every form of light,
then moved by bold design,
slid in that thing and it grew wings,
in Nineteen-Fifty-Nine.


It was Blood, shining in the Sun;
First: Freedom!
Speeding the american claim:
Freedom; Freedom; Freedom; Freedom!


China was the tempest; [And] Madness overflowed.
[The] Lama was a young man,
and [he] watched his world in flames.
Taking Glory down by the edge of clouds;
It was a cryin'[g] shame.
Another lost horizon. Tibet the fallen star.
Wisdom and compassion Crushed, in the land of Shangri-La.
But in the land of the Impala, honey, well,
we were lookin' Fine,
'cause we built that thing and it grew wings;
In Nineteen-Fifty-Nine.
'Cause we built that thing and it grew wings;
In Nineteen-Fifty-Nine.


It was the best of times, it's [was] the worst of times;
In 1959; 1959; 1959; 1959; 1959; 1959; 1959.
It was the best of times; It was the worst of times.
[In] Nineteen-Fifty-Nine.


Views: 360

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz35696 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


poslouchej můj příběh - mám dva k povězení
jeden o padlé slávě, jeden o marnosti
střecha světa běsnila, ale my vypadali v pořádku,
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959


moudrost byla konvice na čaj lijící seshora
andělé pustošení
ho podávali s Láskou
zažehával se svár tak jako každá forma světla,
pak byl pohnut troufale a naschvál
vsunuli dovnitř tu věc a narostla jí křídla
v roce 1959


byla to krev, co na slunci zářilo
první: Svobodu!
americké domáhání se hnalo dál:
Svobodu! Svobodu!


Čína byla bouře a šílenství přetékalo
Lama byl mladým mužem
a sledoval svůj svět v plamenech
sundal Slávu z okraje mraků
byla to plačící hanba
další ztracený obzor - Tibet padlá hvězda
moudrost a soucit Rozdrceny v zemi Shangri-La
ale v zemi Impaly, drahoušku, jsme vypadali v pohodě,
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959


byl to ten nejlepší čas, byl to ten nejhorší čas
1959
byl to ten nejlepší čas, byl to ten nejhorší čas
1959


Views: 362

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz21579(Currently displayed)
Add text here