Pearl Jam - Amongst The Waves
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186228
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


What used to be a house of cards
Has turned into a reservoir
Save the tears that were waterfalling
Let's go swim tonight, darling


And once outside the undertow
Just you and me, and nothing more
If not for love, I would be drowning
I've seen it work both ways


But I am up riding high amongst the waves


Where I can feel like I
Have a soul that has been saved
Where I can feel like I've
Put away my early grave


I gotta say it now
Better loud than too late


Remember back, the early days
When you were young, and less amazed
Suddenly the channel changed
The first time you saw blood


Cut to later, now you're strong
You've bled yourself, the wounds are gone
It's rare when there is nothing wrong
Survived and you're amongst the fittest


Love ain't love until you feel it
Up riding high amongst the waves


I can feel like I
Have a soul that has been saved
I can see the light
Coming through the clouds in rays


I gotta say it now
Better loud than too late
I gotta say it now
Better loud than too late


Hey...yeah...


Riding high amongst the waves
I can feel like I
Have a soul that has been saved
I can see the light
Coming through the clouds in rays


I gotta say it now
Better loud than too late


I gotta say it now
Better loud than too late


Say it now
Better loud than too late


Views: 165

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz53451 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


To co dřív bývalo domečkem z karet
se změnilo v nádrž
Zachraň své slzy, které se valí jako vodopád
Pojďme si dnes večer zaplavat, miláčku


A náhle jsme byli mimo spodní proud
Jen ty a já a nic jiného
Ne-li pro lásku, utopil bych se
Viděl jsem to fungovat oboustranně


Ale teď jsem nahoře, jezdím vysoko mezi vlnami


Kde cítím jakoby
má duše byla spasena
Kde cítím jakobych
oddálil svou smrt


Musím to říct teď
raději nahlas než pozdě


Vzpomeň si na dřívější dny
když jsi byla mladá a méně udivená
Náhle se kanál změnil
když jsi poprvé spatřila krev


Teď už jsi silná
Krvácela jsi, ale rány se ti zacelily
Je zvláštní, že je vše v pořádku
Přežila jsi a jsi mezi těmi nejlepšími


Láska není láskou dokud jí nepocítíš
nahoře při jízdě vysoko mezi vlnami


Cítím jakoby
má duše byla spasena
Vidím to světlo
procházející jako paprsky skrz mraky


Musím to říct teď
raději nahlas než pozdě
Musím to říct teď
raději nahlas než pozdě


Hey...yeah...


Jezdit vysoko mezi vlnami
Cítím jakoby
má duše byla spasena
Vidím to světlo
procházející jako paprsky skrz mraky


Musím to říct teď
raději nahlas než pozdě


Musím to říct teď
raději nahlas než pozdě


Říct to teď
raději nahlas než pozdě


Views: 165

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz25204(Currently displayed)
Add text here