Pearl Jam - Given To Fly
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186194
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


He could have tuned in, tuned in, but he tuned out.
A bad time nothing could save him.
Alone in a corridor, waiting, locked out.
He got up outta there ran for hundreds of miles.
He made it to the ocean, had a smoke in a tree.
The wind rose up set him down on his knee.
A wave came crashing like a fist to the jaw.
Deliver him wings, "Hey look at me now!"
Arms wide open with the sea as his floor.
Oh, power, oh. He's flying whole. High, wide, oh.
He floated back down cause he wanted to share.
This key to the locks, on the chains, he saw everywhere.
But first he was stripped, and then he was stabbed by faceless men.
Well fuckers, he still stands.
And he still gets his love he just gives it away.
The love he receives is the love that is saved.
And sometimes is seen a strange spot in the sky.
A human being that was given to fly.
I'm flying, oh. High flying, oh.
He's flying, oh. High, oh, oh.


Views: 255

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz80971 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Mohl se naladit, naladit, ale odladil se
Zlé časy, nic ho nemohlo zachránit
Sám v chodbě, čeká zamčený
Vyvázl odtamtud, běžel stovky mil
Běžel až k oceánu, kde si zakouřil na stromě
Zvedl se vítr, srazil ho dolů, na kolena
Přišla vlna a srazila ho jako rána pěstí do čelisti
Dala mu křídla, "Hej, podívej se teď na mě!"
Paže doširoka roztažené společně s mořem jako dnem
Oh, sílu, oh. Celý letí, vysoko, daleko, oh
Plul zpět dolů, neboť chtěl sdílet
Tento klíč k zámkům, na řetězech, které viděl všude
Ale nejdříve byl svlečen, a potom byl probodnut muži bez tváře
Dobře, hajzlové, on stále stojí
A stále získává svou lásku, hned ji dává pryč
Láska, kterou přijímá, je láska, která je uložena
A někdy je vidět podivný bod na obloze
Lidská bytost, který byla obdařena létáním
Létám, oh. Létám vysoho, oh
On létá, oh. Vysoko, oh, oh


Views: 249

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz18897(Currently displayed)
Add text here