Pharrell Williams - Freedom
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186106
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hold on to me
Don't let me go
Who cares what they see?
Who cares what they know?
Your first name is Free
Last name is Dom
Cause you still believe
In where we're from


Man's red flower
It's in every living thing
Mind, use your power
Spirit, use your wings
Freedom!
Freedom!
Freedom!
Freedom
Freedom
Freedom


Hold on to me
Ooh don't let me go
Cheetahs need to eat
Run antelope
Your first name is King
Last name is Dom
Cause you still believe
In everyone


When a baby first breathes
When night sees sunrise
When the whale hops the sea
When man recognizes
Freedom!
Freedom!
Freedom!
Freedom
Freedom
Breathe in


We are from heat
The electric one
Does it shock you to see,
he left us the sun?
Atoms in the air
Organisms in the sea
The Sun and, yes, man
Are made of the same things


Freedom!
Freedom!
Freedom!
Freedom
Freedom
Freedom
Freedom
Freedom


Views: 142

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz7217 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Drž se mě.
Nenech mě odejít.
Koho to zajímá, co vidí?
Koho to zajímá, co vědí?
Tvé jméno je Svob
Příjmení Oda
Pořád totiž věříš
V to odkud jsme


Lidský červený květ
Je v každé živé bytosti
Mysl, použij svou sílu
Duše, použij svá křídla
Svoboda!
Svoboda!
Svoboda!
Svoboda
Svoboda
Svoboda


Drž se mě
Nenech mě odejít
Gepardi potřebují jíst
Utíkej antilopo
Tvé jméno je Král
Příjmení Ovství
Pořád totiž věříš
Ve všechny bytosti


Když se dítě poprvé nadechne
Když noc spatří svítání
Když velryba v moři skáče
Když člověk pozná
Svobodu!
Svobodu!
Svobodu!
Svoboda
Svoboda
Nadechněte se


My jsme z tepla
toho elektrického
Šokuje tě, když vidíš,
že nám nechal slunce?
Atomy ve vzduchu
Organismy v moři
Slunce a ano, člověk
Jsou vyrobeny ze stejných věcí


Svoboda!
Svoboda!
Svoboda!
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda


Views: 142

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz17764(Currently displayed)
Add text here