Phoenix - Armistice
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186210
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Dahlias, they come from me
A promise to get well
That ain't working, thinking that you're no good
Don't worry 'cause I'm not the kind to kiss and tell


Dahlias and cherry trees, I don't recall them anyway
Some lovers know it ain't gonna wear out
To each his own the same
Look what you wasted


When the lights are cutting out
And I come down in your room
Our daily compromise
It is written in your signed armistice


And when the lights are cutting out
And I come down in your room
Well, we'll decide as always
Here is your signed armistice


It's time to follow and not to heat it up
Requesting this plane is a propeller
In the middle of the course when ambitions are low
Head on close, hang on before you lose control


The octagon logo had to rip it up
The semaphore message on your lips
Some lovers know it ain't gonna wear out
To each his own the same, what else is wasted?


When the lights are cutting out
And I come down in your room
Our daily compromise
It is written in your signed armistice


And when the lights are cutting out
And I come down in your room
Well, we'll decide as always
Here is your signed armistice


For lovers in a rush, for lovers always
For lovers in a rush, keeping promises
For lovers in a rush, for lovers always
For lovers in a rush, for lovers always
For lovers in a rush, keeping promises
For lovers in a rush, for lovers always


Views: 335

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51499 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jiřiny, přišli ode mě
Slib uzdravit se
Nefunguje to, přemýšlíš o tom,že nejsi dobrá.
Nebuď smutná protože to já nejsem ten typ pro líbání a povídání.


Jiřiny a třešně, tak jako tak je neodvolám,
některí milenci ví, že se neopotřebí.
Ke každému stejný protějšek.
Podívej, co si zahodila.


Když jsou světla zkácena
a já přicházím doůlu do tvého pokoje.
Jistě, rozhodneme se jako vždy
Tady je tvé podepsané příměří.


Je čas následovat a ne ohřívat
žádající o letadla a vrtule.
Uprostřed kurzu, když ambice jsou mizivé
S hlavou na konci, vydrž než ztratíš kontrolu!


Osmiúhelníkové logo to musí vytrhnout,
semafor vysílá zprávy na tvé rty
Někteří milenci ví ,že se neopotřebí.
Ke každému stejný protějšek.
Co to zahazuješ?


Když jsou světla zkácena
a já přicházím doůlu do tvého pokoje.
Jistě, rozhodneme se jako vždy
Tady je tvé podepsané příměří.


Když jsou světla zkácena
a já přicházím doůlu do tvého pokoje.
Jistě, rozhodneme se jako vždy
Tady je tvé podepsané příměří.


Pro milence ve spěchu, vždy pro milence,
pro milence ve spěchu, dodržování slibů,
pro milence ve spěchu, vždy pro milence,
pro milence ve spěchu, vždy pro milence,
pro milence ve spěchu, dodržování slibů,
pro milence ve spěchu, vždy pro milence.


Views: 335

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz96789(Currently displayed)
Add text here