Phoenix - Lasso
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186210
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Where would you go? Not long ago
I've been thinking out loud why so suddenly?
Don't you know? Don't do it
What you do, oh what you do to me


Forever is a long, long time when you've lost your way
Trying to follow your ideal
Oh sorry but your so called life it is such a waste


Wear your real eyes
No, you don't realize
What you say yes to
But you say yes to


Where would you go
Where would you go with a lasso?
Could you run into, could you run into
Could you go and run into me?


Where would you go
Where would you go tied up to a lasso?
Could you run into, could you run into
Could you go and run into me?


So lonely, so pretty such a lack of diplomacy
You can't get out
Don't you know, don't do it
What you do, well you should do to me


Far out, so far out, such a fallout
Not only that you're lonely
Don't matter if you're not so well
No, you're not so well


Where would you go
Where would you go with a lasso?
Could you run into, could you run into
Could you go and run into me?


Where would you go
Where would you go tied up to a lasso?
Could you run into, could you run into
Could you go and run into me?


Wear your real eyes
No, you don't realize
What you say yes to
But you say yes to


Forever is a long, long time when you've lost your way
Forever is a long, long time when you've lost your way


Views: 303

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz88948 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Kam by si šla? Nedávno
Přemýšlel jsem nahlas, proč tak najednou?
Copak to nevíš? Nedělej to
Cos to udělala, cos mi to udělala


Navěky je dlouhá, dlouhá doba když si ztratila cestu
Snažím se následovat tvůj ideál
Promiň, ale tvůj takzvaný život je jen ztráta času


Nos svý opravdový oči
Ne, neuvědomuješ si to
Proč říkáš jo
Ale tys jo řekla


Kam bys šla?
Kam bys šla s lasem
Mohla bys narazit, mohla bys narazit
Mohla bys jít a běžet ke mně?


Kam bys šla?
Kam bys šla se svázaným lasem?
Mohla bys narazit, mohla bys narazit
Mohla bys jít a běžet ke mně?


Tak osamělá, tak krásná jako nedostatek diplomacie
Nemůžeš se odtud dostat
Copak to nevíš, nedělej to
To co děláš, bys měla udělat mě


Daleko, tak daleko jako odpad
Nejen, že si osamělá
Nezajímá mě jestli nejsi tak dobrá
Ne, nejsi tak dobrá


Kam bys šla?
Kam bys šla s lasem
Mohla bys narazit, mohla bys narazit
Mohla bys jít a běžet ke mně?


Kam bys šla?
Kam bys šla se svázaným lasem?
Mohla bys narazit, mohla bys narazit
Mohla bys jít a běžet ke mně?


Nos svý opravdový oči
Ne, neuvědomuješ si to
Proč říkáš jo
Ale tys jo řekla


Navěky je dlouhá, dlouhá doba když si ztratila cestu
Navěky je dlouhá, dlouhá doba když si ztratila cestu


Views: 303

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz5766(Currently displayed)
Add text here