Pokáč - Láska Na Vsi
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186210
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Vzpomínáš, jak poznali jsme se
na hasičským plese,
já rámě nabídnul ti,
když hráli Katapulti.


Já nebrala tě vážně
a myslela dál na žně,
pak vypil jsi pár rumů
a já tě vlekla domů.


Byla to láska jako trám,
jak ten trám, co tenkrát ve stodole spad na hlavu nám.


Když jsme se milovali celý den
na seně, i za stromem,
v kostele, či na poli,
když kolem řvaly traktory
a nevnímali běh času,
ani hlášení rozhlasu
a pláli láskou navzdory,
že vezou brambory.


Jen pro tvý horký dlaně,
já dal jsem košem Máně,
pak počali jsme dítě
a já si musel vzít tě.


A když nás farář zdárně
oddal v hasičárně,
plakali babičky,
i alkáči z lavičky.


Furt je to láska jako trám,
jen tebe a tu naši malou vísku navždy v srdci mám.


Tam jsme se milovali celý den
na seně, i za stromem,
v kostele, či na poli,
když kolem řvaly traktory
a nevnímali běh času,
ani hlášení rozhlasu
a pláli láskou navzdory,
že vezou brambory.


Aspoň, že ta láska na vsi
je zatím nezkažená městem plná přirozený krásy.


My se milovali celý den
na seně, i za stromem,
v kostele, či na poli,
když kolem řvaly traktory
a nevnímali běh času,
ani hlášení rozhlasu
a pláli láskou navzdory,
že vezou brambory.


My jsme se milovali celý den
na seně, i za stromem,
v kostele, či na poli,
když kolem řvaly traktory
a nevnímali běh času,
ani hlášení rozhlasu
a pláli láskou navzdory,
že vezou brambory.


Views: 242

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz81378 (Currently displayed)
Add text hereAll translations of this song were deleted or never existed.
All translations for this song: