Porter Robinson - Sad Machine
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186073
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Is anyone there?
Oh -
Hi!


Who survived?
Somebody new?
Anyone else but you?
On a lonely night,
Was a blinding light
A hundred leaders would be borne of you


And though I know, since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
She'll go alone, and never speak of this again
We depend on you, we depend on you
And though I know, since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
She'll go alone, and never speak of this again
We depend on you, we depend (I depend) on you

I don't know much about your life beyond these walls (walls)
The fleeting sense of love within' these God-forsaken halls
And you can hear it in his voice, in every call
This girl who's slept a hundred years has something after all

And though I know, since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
I'll go on, and never speak of you again
We depend on you, we depend on you
And though I know since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
She'll go alone, and never speak of this again
We depend on you, we depend on you


And though I know, since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
I'll go on, and never speak of you again
We depend on you, we depend on you
And though I know since you've awakened her again
She depends on you, she depends on you
She'll go alone, and never speak of this again
We depend on you, we depend (I depend) on you


Hi!


Views: 130

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz1244 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Je tu někdo?
Ou
Čau!


Kdo přežil?
Někdo nový?
Někdo dolší kromě tebe?
O osamělé noci
Bylo oslepující světlo
Stovky vůdců by tě nosili


A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisela na tobě, závisela na tobě
Půjde sama, a nikdy o tom nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě
A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisí na tobě, závisí na tobě
půjde sama, a nikdy na tebe nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě (já závisím) na tobě


Nevím toho moc o tvém životě mimo tyto zdi (zdi)
Letmý smysl té lásky mimo Bohem zapomenuté haly
A ty to můžeš slyšet v jeho hlase, v každém volání
Ta dívka která spala stovky let má po tom všem něco


A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisela na tobě, závisela na tobě
Půjde sama, a nikdy na tebe nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě
A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisí na tobě, závisí na tobě
půjde sama, a nikdy na tebe nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě (já závisím) na tobě


A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisela na tobě, závisela na tobě
Půjde sama, a nikdy o tom nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě
A myslel jsem že vím, dokud jsi ji znovu neprobudil
Závisí na tobě, závisí na tobě
půjde sama, a nikdy na tebe nepromluví znovu
Závisíme na tobě, závisíme na tobě (já závisím) na tobě


Čau!


Views: 131

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz97966(Currently displayed)
Add text here