Rachel Platten - Fight Song
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 482
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Like a small boat,
on the ocean.
Sending big waves,
into motion.
Like how a single word,
can make a heart open.
I might only have one match,
but I can make an explosion.

All those things I didn't say
wrecking balls inside my brain.
I will scream them loud tonight,
can you hear my voice this time?

This is my fight song.
Take back my life song.
Prove I'm alright song.
My power's turned on,
starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.

Loosing friends and I'm chasing sleep.
Everybody's worried about me.
In too deep.
Say i'm in too deep.
It's been two years, I miss my home.
There's a fire burning in my bones.
I still believe, yeah I still believe.

All those things I didn't say
wrecking balls inside my brain.
I will scream them loud tonight,
can you hear my voice this time

This is my fight song.
Take back my life song.
Prove i'm alright song.
My power's turned on,
starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me..
a lot of fight left in me.

Like a small boat,
on the ocean.
Sending big waves,
into motion.
Like how a single word,
can make a heart open.
I might only have one match,
but I can make an explosion.

This is my fight song.
Take back my life song.
Prove i'm alright song.
My power's turned on,
starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.
Now, I've still got a lot of fight left in me.


Views: 476

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz19306 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jako malý člun,
v oceánu.
Posílající velké vlny,
do pohybu.
Jak jediné slovo
může otevřít srdce.
Možná mám jen jednu sirku,
ale můžu udělat explozi.

Všechny ty věci, které jsem neřekla,
demoliční koule v mém mozku.
Dnes večer je vykřičím nahlas,
Teď už můj hlas slyšíš?

Tohle je moje bojovná píseň,
Kterou si berou svůj život zpátky
Je to důkaz, že jsem v pořádku
Moje síla je zapnuta,
odteď budu silná.
Budu hrát svoji bojovnou píseň.
A je mi jedno, jestli někdo jiný nevěří
Protože stále mám v sobě hodně bojovnosti.

Ztrácím přátele a nemůžu spát
Všichni o mě mají starost
Až po uši
Řekni, že jsem v tom až po uši.
Už to jsou dva roky, chybí mi můj domov
V mých kostech hoří oheň
Stále věřím, jo, já stále věřím.

Všechny ty věci, které jsem neřekla,
demoliční koule v mém mozku.
Dnes večer je zakřičím nahlas,
můžeš tentokrát slyšet můj hlas?

Tohle je moje bojovná píseň,
Kterou si berou svůj život zpátky
Je to důkaz, že jsem v pořádku
Moje síla je zapnuta,
odteď budu silná.
Budu hrát svoji bojovnou píseň.
A je mi jedno, jestli někdo jiný nevěří..
Protože stále mám v sobě hodně bojovnosti..
mám v sobě hodně bojovnosti.

Jako malý člun,
v oceánu.
Posílající velké vlny,
do pohybu.
Jak jediné slovo
může otevřít srdce.
Možná mám jen jednu sirku,
ale můžu udělat explozi.

Tohle je moje bojovná píseň,
Kterou si berou svůj život zpátky
Je to důkaz, že jsem v pořádku
Moje síla je zapnuta,
odteď budu silná.
Budu hrát svoji bojovnou píseň.
A je mi jedno, jestli někdo jiný nevěří
Protože stále mám v sobě hodně bojovnosti
Stále mám v sobě hodně bojovnosti


Views: 475

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz35463(Currently displayed)
Add text here