Radiohead - No Surprises
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 1550
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


A heart that s full up like a landfill
A job that slowly kills you
Bruises that won t heal
You look so tired, unhappy
Bring down the government
They don t, they don t speak for us
I ll take a quiet life
A handshake of carbon monoxide

With no alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises
Silent silence

This is my final fit
My final bellyache

With no alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises please

Such a pretty house
And such a pretty garden

No alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises please


Views: 1547

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz83037 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Srdce, které je plné jako skládka
Práce která tě pomalu zabíjí
Modřiny, které se nehojí
Vypadáš tak unaveně, nešťastně
Svrhněme vládu
Nemají, nemají mluvit za nás
Beru si klidný život
Potřesu rukou s kysličníkem uhelnatým

S žádnými obavy a žádným překvapením
Žádné obavy a žádná překvapení
Žádné obavy a žádná překvapení
Mlčící ticho

To je má poslední křeč
Má poslední bolest břicha

S žádnými obavy a žádným překvapením
Žádné obavy a žádná překvapení
Žádné obavy a žádná překvapení

Takový pěkný dům
A tak pěkná zahrada

Žádné obavy a žádná překvapení
Žádné obavy a žádná překvapení
Žádné obavy a žádná překvapení prosím


Views: 1547

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz76073(Currently displayed)
Add text here