Remme - Lose touch
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 105
Page views in the last 7 days: 37
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I never know what I'll get when you show up at night
Will you wanna dance or will you wanna fight?
Are you looking for me or are you looking for lies?
Cause I don't wanna hide, I don't wanna hide, I don't wanna hide


Because you make me wanna lose touch
With everything around us
I close my eyes as I'm drifting away
You make me wanna lose touch


You make me wanna lose touch
With everything I dream of
I close my eyes as I'm drifting in space
You make me wanna lose touch


You think every voice is singing only for you
I know I gotta let go to get a hold of the truth
I have rooms in my head that I cannot get into, without you
And I don't wanna try, I don't wanna try, I don't wanna try


Because you make me wanna lose touch
With everything around us
I close my eyes as I'm drifting away
You make me wanna lose touch


You make me wanna lose touch
With everything I dream of
I close my eyes as I'm drifting in space
You make me wanna lose touch


We can let it go, we can let it go
I don't want control
Let it go if you wanna


We can let it go, we can let it go
I don't want control
Let it go if you wanna


Views: 804

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz17779 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nikdy jsem nevěděl co mohu získat dokud jsi se neobjevila v tu noc
Chceš tančit nebo tancovat?
Hledáš mě nebo hledáš lži?
Protože já nechci skrývat, nechci skrývat, nechci skrývat


Protože ty mě nutíš ztratit kontakt
Se vším okolo nás
Zavřu oči jako bych se unášel
Nutíš mě, abych ztratil kontakt


Nutíš mě, abych ztratil kontakt
Se vším o čem jsem snil
Zavřu oči a unáším se ve vesmíru
Nutíš mě, abych ztratil kontakt


Myslíš si že každý hlas zpívá jen pro tebe
Vím že musím jít, abych získal pravdu
Mám pokoje v mojí hlavě, do kterých se nemohu dostat, bez tebe
A já to nechci zkoušet, nechci to zkoušet, nechci to zkoušet, nechci to zkoušet


Protože ty mě nutíš ztratit kontakt
Se vším okolo nás
Zavřu oči jako bych se unášel
Nutíš mě, abych ztratil kontakt


Nutíš mě, abych ztratil kontakt
Se vším o čem jsem snil
Zavřu oči a unáším se ve vesmíru
Nutíš mě, abych ztratil kontakt


Můžeme to nechat jít, můžeme to nechat jít
Nechci kontrolu
Nech to jít jestli chceš


Můžeme to nechat jít, můžeme to nechat jít
Nechci kontrolu
Nech to jít jestli chceš


Views: 805

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz21265(Currently displayed)
Add text here