Robbie Williams - Angels
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186564
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I sit and wait
Does an angel contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'cause I have been told
That salvation lets their wings unfold
So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel the love is dead
I'm loving angels instead


And through it all she
offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead


When I'm feeling weak
And my pain walks down a one way street
I look above
And I know I'll always be
blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead


And through it all she
offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead


And through it all she
offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead


Views: 582

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz26890 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sedím a čekám
Přemýšlí anděl nad mým osudem
A znají oni
Místa, kam odcházíme
Když jsme šediví a staří
Protože mi bylo řečeno
Že spása nechává jejich křídla rozložená
Takže když ležím ve své posteli
Myšlenky mi táhnou hlavou
A cítím, že láska je mrtvá
Raději miluji anděly


A přesto všechno mi
(ona) nabídne ochranu
A spoustu lásky a vroucnosti
Ať jsem dobrý nebo špatný
A dole pod vodopádem
Kamkoliv mě to zanese
Vím, že mě život nezlomí
Neopustí mě, když budu volat
Raději miluji anděly


Když se cítím slabý
A má bolest kráčí jednosměrnou ulicí
Pohlédnu vzhůru
A vím, že vždycky budu
požehnán láskou
A když ten pocit sílí
Vdechne život do mých kostí
A když je láska mrtvá
Raději miluji anděly


A přesto všechno mi
(ona) nabídne ochranu
A spoustu lásky a vroucnosti
Ať jsem dobrý nebo špatný
A dole pod vodopádem
Kamkoliv mě to zanese
Vím, že mě život nezlomí
Neopustí mě, když budu volat
Raději miluji anděly


A přesto všechno mi
(ona) nabídne ochranu
A spoustu lásky a vroucnosti
Ať jsem dobrý nebo špatný
A dole pod vodopádem
Kamkoliv mě to zanese
Vím, že mě život nezlomí
Neopustí mě, když budu volat
Raději miluji anděly


Views: 613

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz7983(Currently displayed)
Add text here