Robert Palmer - Know By Now
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186186
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You ought to know by now


Baby when our hearts awoke
Think of all the rules we broke
In the name of love we hoped
Little did we know


Darling all the time we spent
Ignoring all the consequences
And hiding from big evidence
Hoping things would change


But the yearning grew
like the loneliness of a castaway
To be near to you was the only thing
in my heart each day
Keeping me alive
till your rescue came


Honey you mean everything to me
You ought to know by now
Love means everything
You ought to know by now
Only love can bring happiness


Wishful thinking spent in vain
What to loose and what to gain
All the guilt and all the pain
seemed to come away


And baby when our hearts awoke
Think of all the rules we broke
In the name of love we spoke
Little did we know


But the hope was there
like a ray of sun on a cloudy day
Any change from impossibility
to the only way
Love can conquer all
And its here to stay


Honey you mean everything to me
You ought to know by now
Love means everything
You ought to know by now
Only love can bring happiness


You ought to know by now
Love means everything
You ought to know by now
Only love can bring happiness


You ought to know by now
You ought to know by now
You ought to know by now
You ought to know by now


Views: 250

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz79570 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Mala by si vedieť


Baby keď sa naše srdcia prebudia
Myslím na všetky pravidla ktoré prelomíme
V mene lásky dúfame
Niečo by sme mali vedieť


Miláčik všetok čas čo sme strávili
Ignoráciou všetkých následkov
Schovájúc sa za veľké následky
Dúfajúc že veci sa zmenia


Ale túžba rástla
ako osamelosť stroskotanca
Byť vedľa Teba bola jediná vec
v mojom srdci každý deň
Držala ma nažive
pokiaľ si ma neprišla zachrániť


Miláčik znamenáš pre mňa všetko
Teraz by si to mala vedieť
Láska znamená všetko
Teraz by si to mala vedieť
len láska môže priniesť šťastie


Zbožné prianie minuté nadarmo
Čo stratíš a získaš
Všetka vina a všetka bolesť
sa zdali že odídu


Baby keď sa naše srdcia prebudia
Myslím na všetky pravidla ktoré prelomíme
V mene lásky dúfame
Niečo by sme mali vedieť


Ale nádej tu bola
ako slnečný lúč v oblačný deň
Akákoľvek zmena z nemožného
k jedinej ceste
Láska môže premôcť všetko
a je tu aby ostala


Miláčik znamenáš pre mňa všetko
Teraz by si to mala vedieť
Láska znamená všetko
Teraz by si to mala vedieť
len láska môže priniesť šťastie


Teraz by si to mala vedieť
Láska znamená všetko
Teraz by si to mala vedieť
len láska môže priniesť šťastie


Teraz by si to mala vedieť
Teraz by si to mala vedieť
Teraz by si to mala vedieť
Teraz by si to mala vedieť


Views: 253

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz60819(Currently displayed)
Add text here