Robin Beck - First Time
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187147
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


First time first love oh what feeling is this
Electricity flows with the very first kiss
Like a break in the clouds and the first ray of sun
I can feel it inside something new has begun

And it's taking control of my body and mind
It begins when I heard I love you
For the very first time
For the very first time

This life this love oh what sweetness I feel
so mysterious yet so incredible real
It's an uncharted sea it's an unopend door
But ya got to reach out and ya gotta explore

Even thought you're not sure
till the moment arrives
the he is and you know
you're in love
for the very first time
For the very first time

And baby when I met you
every feeling I had was new
I don't think there are words to
describe the sensations, oh no no no

It's an uncharted sea it's an unopend door
But ya got to reach out and ya gotta explore
And when something's happens
that words can't define
only then do you know you're in love
For the very first time
for the very first time...


Views: 1165

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz9888 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zažít první lásku, co je to za pocit,
je to jiskření s prvním polibkem,
jako mezera mezi oblaky a první paprsek slunce,
cítím to uvnitř že něco nového začíná.

A ovládá to mé tělo a mou mysl,
začíná to když slyším miluji tě,
když je to poprvé,
když je to poprvé.

V tomto životě je láska to nejsladší co cítím,
tak tajemné dosud tak neuvěřitelné teď,
je to nezmapované moře jsou to neotevřené dveře,
které musím prozkoumat a kterých se musím dotknout

Přesto že si nejste jisti,
v okamžiku kdy přijde,
on je a ty víš,
že jsi zamilovaná,
vůbec poprvé,
pro první čas.

Miláčku, když jsem tě potkala,
každý pocit, který jsem zažívala, byl nový,
neexistují slova,
popisující tuto senzaci.

Je to nezmapované moře jsou to neotevřené dveře,
které musím prozkoumat a kterých se musím dotknout
a když se něco stane,
že slova na to neexistují,
teprve pak víte že jste zamilovaná,
vůbec poprvé,
pro první čas.


Views: 1086

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz46608(Currently displayed)
Add text here

Artist's most popular songs