Samantha Fox - Angel With An Attitude
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186131
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Touching You, Touching you, Touching you
Open Your Door


Touching You Everywhere
Where I've NeverSaid Before
And I Can'T Believe That
I Believe I've Finally Opened Your Door


Whispered Words To silent Ears
They've All Been Said Before
Or Will You Run And Hide So Safe Inside
open The Door


Oh, oh, oh, oh
Then Again
Nothing Kills Me, Nothing Heals Me
Like You Do, Like you Do
Nothing Kills Me, Nothing Heals Me
Like You Do


Angel, Angel With An Attitude
Spread My Wings Of Solitude
And Help Me Fly Again
Angel


Sanctify A Broken Lie
Can You Hold The Flame
That Dares To Set Alight
Your Darkest Night
Open The Door


Up Here In No Man's Land
Where The Moment Is So Real
I Wondered About That Star
And Where You Are
I've Open The Door


Oh, oh, oh, oh
Then Again
Nothing Kills Me, Nothing Heals Me
Like You Do, Like You Do
Nothing Kills Me, Nothing Heals Me,
Like You Do


Angel, Angel Whith An Attirude
Spread My Wings Of Solitude
And Help Me Fly Again


Views: 192

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz35150 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Dotýkám se tě, dotýkám se tě, dotýkám se tě
Otevírám tvé dveře


Dotýkám se tě všude
Kde jsem ještě nebyla
A nemůžu tomu uvěřit
Že jsem konečně otevřela tvé dveře


Slova zašeptaná do tichých uší
Všechno už bylo řečeno
Nebo se poběžíš schovat do bezpečí dovnitř?
Otevři dveře


Oh, oh, oh, oh
A znovu
Nic mě nezabije, nic mě nevyléčí
Tak jako ty, jako ty
Nic mě nezabije, nic mě nevyléčí
Tak jako ty, jako ty


Anděl, anděl s chováním ďábla
Roztáhni křídla mé samoty
A pomoz mi znovu vzlétnout
Anděl


Posvěť porušenou lež
Ustojíš ten plamen
Který se odvážil rozhořet?
Tvá nejtemnější noc
Otevři dveře


Tady nahoře v zemi nikoho
Zatímco ten okamžik je tak opravdový
Toulala jsem se kolem té hvězdy
A místa, kde jsi ty
Otevřela jsem dveře


Oh, oh, oh, oh
A znovu
Nic mě nezabije, nic mě nevyléčí
Tak jako ty, jako ty
Nic mě nezabije, nic mě nevyléčí
Tak jako ty, jako ty


Anděl, anděl s chováním ďábla
Roztáhni křídla mé samoty
A pomoz mi znovu vzlétnout


Views: 193

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz45765(Currently displayed)
Add text here