Samantha Fox - Another Woman (Too Many People)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186114
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I met a friend of mine just the other day
She was really sorry, I said: "I'm okay!"
But then she told me 'bout a boy who looked like you
On your Harley-D, you were talking to:


Another woman
Another woman


I'm not the kind of girl who would take advice
I'm a self-made lady of my own device
I let the people say what the people want
But I'm asking you, are they right or wrong


Another woman
Another woman


Too many people walk out in the rain
You saved her from drowning
There's no-one to blame
And if I cry me a river
My life stays the same
Got nothing to live for
I'm losing the game
She has got the best of me, my man


Now I believe that water turns to red, red wine
I'd buy every story from you every time
You could even tell me that the world is flat
but I never thought that you would ever have


Another woman
Another woman


So I call you up because I'm missing you
I dial your number, baby
And I get right through
But then the poison arrow hits as cold as ice
Drrrrt.......drrrrt.......Hello!


Another woman
Another woman


Views: 220

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz59240 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nedávno jsem potkala svou kamarádku
Začala mě litovat, řekla jsem: "Nic mi není!"
Ale ona mi pak řekla o klukovi, co vypadal jako ty
Na svém Harleyi jsi mluvul s


Jinou ženou
Jinou ženou


Nejsem ten typ holky, co si nechá radit
Jsem samostatná holka s vlastní hlavou
Nechávám lidi, ať si říkají, co chtějí
Ale ptám se tebe, mají pravdu, nebo se mýlí?


Jiná žena
Jiná žena


Příliš mnoho lidí chodí venku v dešti
Zachránil jsi ji před utopením
Není koho obviňovat
A jestli vypláču řeku
Můj život se nezmění
Nemám pro co žít
Prohrávám hru
Dostala to, co je na mně nejlepší, mého muže


Teď věřím, že se voda mění v červené víno
Pokaždé jsem uvěřila každé tvé povídačce
Mohl jsi mi klidně tvrdit, že země je placatá
Ale nikdy by mě nenapadlo, že někdy budeš mít


Jinou ženu
Jinou ženu


Takže ti volám, protože mi chybíš
Vytáčím tvoje číslo, zlato
A hned navážu spojení
Ale pak mě otrávený šíp zasáhne chladně jako led
Crrr... Crrr.. Halo!


Jiná žena
Jiná žena


Views: 222

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz89484(Currently displayed)
Add text here