Samantha Fox - (I Can't Get No) Satisfaction
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186055
Page views in the last 7 days: 9
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Satisfaction
Satisfaction, uh!


I can't get no - satisfaction
I can't get no - satisfaction
'Cause I try, and I try, and I try, and I try
I can't get no - satisfaction
I can't get no - satisfaction


When I'm driving in my car
And that man comes on the radio
And he's tellin' me more and more about some useless
information
Supposed to fire my imagination
I can't get no (satisfaction)
No, no, no (no, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)


I can't get no - satisfaction
I can't get no - satisfaction
'Cause I try, and I try, and I try, and I try
I can't get no - satisfaction
I can't get no - satisfaction


When I'm watching my TV
And that man comes on and tells me
About how white my shirts should be
Well, he can't be a man
'Cause he doesn't smoke the same cigarettes as me
I can't get no (satisfaction)
No, no, no (No, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)


Ooh, satisfaction!


I try (I try), I try (I try)
I try (I try), baby I try! (baby I try)


When I'm drivin' 'round the world
And I'm doin' this and I'm signin' that
And I'm tryin' to meet some boy
Who tells me baby, better come back maybe next week
Can't you see I'm on a losing streak
I can't get no (satisfaction)
No, no, no (no, no, no)
Hey, hey, hey (hey, hey, hey)
That's what I say (that's what I say)
Come on baby...


Views: 158

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz22393 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Uspokojení
Uspokojení, uh!


Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Protože se snažím a snažím a snažím a snažím
Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Nemůžu dosáhnout - uspokojení


Když jedu autem
A v rádiu se ozve ten chlap
A sděluje mi pořád víc a víc
Zbytečných
Informací
Které by měly podnítit moji představivost
Nemůžu dosáhnout (uspokojení)
Ne, ne, ne (ne, ne, ne)
Hej, hej, hej (hej, hej, hej)


Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Protože se snažím a snažím a snažím a snažím
Nemůžu dosáhnout - uspokojení
Nemůžu dosáhnout - uspokojení


Když se dívám na televizi
A přijde ten chlap a vypráví mi o tom
Jak bílé by měly být moje košile
Fajn, on nemůže být chlap
Protože nekouří stejné cigarety jako já
Nemůžu dosáhnout (uspokojení)
Ne, ne, ne (ne, ne, ne)
Hej, hej, hej (hej, hej, hej)


Ooh, uspokojení!


Snažím se (snažím se), snažím se (snažím se)
Snažím se (snažím se), zlato, snažím se! (zlato, snažím se)


Když cestuju kolem světa
A dělám tohle a zpívám tamto
A snažím se potkat nějakého kluka
Který mi řekne, zlato, radši se vrať příští týden
Copak nevidíš, že se mi vůbec nedaří?
Nemůžu dosáhnout (uspokojení)
Ne, ne, ne (ne, ne, ne)
Hej, hej, hej (hej, hej, hej)
To říkám (to říkám)
No tak, zlato...


Views: 158

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz48762(Currently displayed)
Add text here