Seafret - Angel Of Small Death The Codeine Scene (Cover)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186135
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I watch the work of my kin bold and boyful
Toying somewhere between love and abuse
Calling to join them the wretched and joyful
Shaking the wings of their terrible youths
Freshly dissolved in some frozen devotion
No more alone or myself could I be
Looks like a strain to the arms it were open
No shortage of sordid, no protest from me


With her sweetened breath, and her tongue so mean
She's the angel of small death and the codeine scene
With her straw-blonde hair, her arms hard and lean
She's the angel of small death and the codeine scene


Feeling more human and hooked on her flesh I
Lay my heart down with the rest at her feet
Fresh from the fields, all feeder and fur tires
Bloody and raw, but I swear that it's sweet


With her sweetened breath, and her tongue so mean
She's the angel of small death and the codeine scene
With her straw-blonde hair, her arms hard and lean
She's the angel of small death and the codeine scene


And lease this confusion, I'll wander the concrete
Wonder if better now having survived
Jarring of judgement and reasons defeat
The sweet heat of her breath in my mouth I'm alive


With her sweetened breath, and her tongue so mean
She's the angel of small death and the codeine scene
With her straw-blonde hair, her arms hard and lean
She's the angel of small death and the codeine scene


With her sweetened breath, and her tongue so mean
She's the angel of small death and the codeine scene
With her straw-blonde hair, her arms hard and lean
She's the angel of small death and the codeine scene


Views: 236

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz34733 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sleduji práci svých příbuzných odvážně a chlapsky
pohrávání si někde mezi láskou a zneužíváním
volat o připojení se k nim bídně a radostně
třást křídly po jejich hrozném mládí
čerstvě rozpuštěni v nějaké zmrzlé oddanosti
nikdy víc sám nebo sám sebou bych mohl být
vypadá to, že kmenu bylo otevřeno náručí
žádný nedostatek špíny, žádný protest od mě


S jejím slazeným dechem, a jejím jazykem tak zlým
ona je anděl malé smrti a kodein scény
Se svými slaměnými vlasy, svými tvrdými a štíhlými
pažemi
ona je anděl malé smrti a kodein scény


Cítím se víc člověkem a závislým na jejím těle
položil jsem jí své srdce s ostatním k nohám
čerstvost z polí, všech krmičů a kožešin
Krvavý a syrový, ale přísahám, že sladký


S jejím slazeným dechem, a jejím jazykem tak zlým
ona je anděl malé smrti a kodein scény
Se svými slaměnými vlasy, svými tvrdými a štíhlými
pažemi
ona je anděl malé smrti a kodein scény


A pronajmutí tohoto zmatku, budu se toulat po betonu
jestlipak by bylo lepší teď přežít
tvrdé odsouzení a důvody porážky
sladké teplo jejího dechu v mých ústech, jsem naživu


S jejím slazeným dechem, a jejím jazykem tak zlým
ona je anděl malé smrti a kodein scény
Se svými slaměnými vlasy, svými tvrdými a štíhlými
pažemi
ona je anděl malé smrti a kodein scény


S jejím slazeným dechem, a jejím jazykem tak zlým
ona je anděl malé smrti a kodein scény
Se svými slaměnými vlasy, svými tvrdými a štíhlými
pažemi
ona je anděl malé smrti a kodein scény


Views: 244

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz54961(Currently displayed)
Add text here