She Wants Revenge - Not Just A Girl
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186110
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Your eyes, your eyes
that tell me everything
The first, the last and in between,
that's everything
Your kiss, your kiss so wet
I lose my breath
Makes me forget the old regrets,
it's everything


You're not just a girl (ah)
You're more like the air and sea (ah)
I want you so desperately (ah)
And nothing's gonna keep us apart


Your voice,
it's whispering against my neck
Your lips erase the old regrets of anything
Your mind, it makes me wanna know you more
So tell me what we have in store,
tell me everything


You're not just a girl (ah)
You're more like the air and sea (ah)
I want you so desperately (ah)
And nothing's gonna keep us apart


And if you'll be mine (ah)
I'll never do you any harm (ah)
I'll give to you the Moon and stars (ah)
And nothing's gonna keep us apart


You can say anything
And you can say anything
And you can say anything to me


And you can say anything (ah)
And you can say anything (ah)
And you can say anything to me


And you can say anything (ah)
And you can say anything (ah)
And you can say anything to me


Views: 195

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz17526 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Tvé oči, tvé oči
ty mi říkají všechno
První a poslední a něco mezi tím
toť vše
Tvůj polibek, tvůj polibek je tak vlhký
Ztrácím dech
Zapomínám na všechny starý bolesti
Toť vše


Ty nejsi jen tak nějaká (ach)
Ty jsi víc než vzduch, víc než moře (ach)
Tak moc zoufale tě chci (ach)
A nic nás nerozdělí


Tvůj hlas,
Šeptá mi u krku
Tvé rty vymazávají bolesti všeho
Tvá mysl způsobuje, že chci vědět víc
Tak mi pověz, co si máme uchovat
Pověz mi všechno


Ty nejsi jen tak nějaká (ach)
Ty jsi víc než vzduch, víc než moře (ach)
Tak moc zoufale tě chci (ach)
A nic nás nerozdělí


A kdybys byla má (ach)
Nikdy bych tě nezranil (ach)
Dal bych ti Měsíc i hvězdy (ach)
A nic nás nerozdělí


Nic neříkej
A nic neříkej
A nic mi neříkej


Nic mi neříkej (ach)
Nic mi neříkej (ach)
...


Views: 197

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz13441(Currently displayed)
Add text here