Something Corporate - Globes Maps
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186289
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Light breaks underneath a heavy door
And I try to keep myself awake
Fall all around us on our hotel floor
And you think that you've made a mistake
And there's a pain in my stomach from another sleepless binge
And I struggled to get myself up again


I wanna hang onto something
That won't break away or fall apart
Like the pieces of my heart


And globes and maps are all around me now
I wanna feel you breathe me
Globes and maps I see surround you here
Why won't you believe me?
Globes and maps they charter your way back home
Do you wanna leave or somethin?


And dreams came around you in a hazy rain
You opened your mouth wide to feel them fall
And I write a letter, from a one-way train
But i don't think you'll read it at all


And globes and maps are all around me now
I wanna feel you breathe me
Globes and maps I see surround you here
Why won't you believe me?
Globes and maps they charter your way back home
Do you wanna leave or somethin?


And I can't take this anymore
Well I know that I can't take this anymore
I can't take this anymore
Cuz I know someday I'll see you walk out that door


And globes and maps are all around me now
I wanna feel you breathe me
Globes and maps I see surround you here
Why won't you believe me?
Globes and maps they charter your way back home
So Do you wanna leave? Do you wanna leave?
Globes and maps they charter your way back home
Do you wanna leave or somethin?


Views: 302

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz45336 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Světlo se láme pod těžkými dveřmi
A já se snažím udržet sám sebe vzhůru
Všechno kolem nás padá na naši hotelovou podlahu
A ty si myslíš, že jsi udělala chybu
A je mi špatně od žaludku z jiného bezesného flámu
A bojoval jsem, abych vůbec znovu vstal


Chci se držet něčeho
Co se nezlomí nebo nerozpadne
Jako ty kusy mého srdce


A glóby a mapy jsou teď všude kolem mě
Chci cítit, že mě dýcháš
Vidím glóby a mapy, jak tě tu obklopují
Proč mi nevěříš?
Glóby a mapy ukazují tvou cestu zpět domů
Chceš odejít nebo něco?


A sny šly kolem tebe v mlhavém dešti
Ty jsi doširoka otevřela ústa, abys je cítila padat
A já píšu dopis z jednosměrného vlaku
Ale nemyslím si, že ho budeš celý číst


A glóby a mapy jsou teď všude kolem mě
Chci cítit, že mě dýcháš
Vidím glóby a mapy, jak tě tu obklopují
Proč mi nevěříš?
Glóby a mapy ukazují tvou cestu zpět domů
Chceš odejít nebo něco?


Nemohu to dál vydržet
Dobře, už vím že to nemohu déle vydržet
Nemohu to už vydržet déle
Protože vím, že jednoho dne tě uvidím vycházet z těchto dveří


A glóby a mapy jsou teď všude kolem mě
Chci cítit, že mě dýcháš
Vidím glóby a mapy, jak tě tu obklopují
Proč mi nevěříš?
Glóby a mapy ukazují tvou cestu zpět domů
Takže chceš odejít? Chceš odejít?
Glóby a mapy ukazují tvou cestu zpět domů
Chceš odejít nebo něco?


Views: 311

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz77982(Currently displayed)
Add text here