Sons Of The East - Into The SunWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 7
Views in last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Stealing Glances at the pavement
The weight it comes too soon
Supposed to keep on rolling
But the race is nothing new


As the train, it starts to go,
And it takes our bodies slow
And I know you wanted to for some time now


All this time you're gone
In your wake I stumble on
But the smoke is nothing that I haven't seen


So I walk into the sun
I thought you'd be there
But you could fool anyone
In the red water dust
Will I see you soon,
Or did we move on?


The crowd begins to break up
They're calling their goodbyes
My head's above the water
But I'm drowning in your eyes
So I walk into the sun


I thought you'd be there
But you could fool anyone
Got a head full of dust
Will I see you soon,
Or did we move on?
Well the race is long, you can't relax


And I don't belong so I'm headed back
It's getting hard, you feel the fear
I'm seeing red, wish you were here
And I walk into the sun
I thought you'd be there
But you could fool anyone
Got a head full of dust
Will I see you soon,
Or did we move?
Will I see you soon,
Or did we move on?
Will I see you soon,
Or do we move on?


Views: 8

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz15600(Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Rychlé pohled na chodník
Tíha, ta přichází moc brzy
Měla by se dál valit
Ale trať není nic nového


Když prší, rozbíhá se
A zpomaluje naše těla
A vím, že jsi chtěla nějaký čas


Celou tuhle dobu jsi pryč
Ve tvém probuzení se kloním
Ale kouř není něco, co bych neviděl


Takže kráčím do slunce
Myslel jsem, že bys tam mohla být
Ale mohla bys bláznit všude
V prachu červené vody
Uvidím tě brzy
Nebo jsme se pohnuli?


Dav se začíná rozpouštět
Volají svá sbohem
Moje hlava je nad vodou
Ale topím se v tvých očích
Takže jdu do slunce


Myslel jsem, že bys tam mohla být
Ale mohla bys bláznit všude
V prachu červené vody
Uvidím tě brzy
Nebo jsme se pohnuli?
No, závod je dlouhý, nemůžeš relaxovat


A nepatřím sem, tak jsem zamířil zpět
Ztěžuje se to, cítíš ten strach
Vidím rudě, přeji si abys tu byla
A kráčím do slunce
Myslel jsem, že bys tam mohla být
Ale mohla bys bláznit všude
V prachu červené vody
Uvidím tě brzy
Nebo jsme se pohnuli?
Uvidím tě brzy
Nebo jsme se pohnuli?
Uvidím tě brzy
Nebo jsme se pohnuli?


Views: 8

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz49871(Currently displayed)
Add text here