Spellblast - Battlecry
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186288
Page views in the last 7 days: 14
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Forged in a night without light
Pounded by a great iron hammer
Strong it was the blacksmith hand
The flames in the cave were burning high
Over than fifty thousand strikes
Were born to serve the proudest swordsman
His silent friend the only hope to survive
A shining cold steel harder than nothing before


Many warriors have beared me in battle
In the blood their destiny I've settled
Dark red skin cover my deadly sharpen blade
With their life the price has been paid


Blessed by gods destroyer of unfaithfuls
Held out in hand my life's now meaningful
Precious gift starved flash eater this is your fame
Now I call you Ulfberth, a mighty name


From the father to his beloved son
Binded by a seal made with blood
Tied up at belt scary symbol of pain
Judge and jury for the lawless foes
Thunder god, my declaration of faith
Take my soul, grant me an immortal life
In the pouring rain, hear my battle cry
While the lightning is tearing the skies apart


Many warriors have beared me in battle
In the blood their destiny I've settled
Dark red skin cover my deadly sharpen blade
With their life the price has been paid


Blessed by gods destroyer of unfaithfuls
Held out in hand my life's now meaningful
Precious gift starved flash eater this is your fame
Now I call you Ulfberth, a mighty name


Views: 328

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz34309 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


V kované v noci beze světla
Bušilo do železa veliké kladivo
Silná ruka kovářova
Plameny v jeskyni šlehaly vysoko
Má více než 50 000 úderů
Narodil se aby sloužil nejpyšnějším šermířům
Jeho tichý přítel je jedinou nadějí na přežití
Lesklá chladná ocel je tvrdší víc než kdy dřív


Mnoho válečníků uvnitř mě bojuje
V krvi jejich osudu jsem se usadil
Tmavě červený kožený kryt mé smrtící zostřené čepele
Životem byla cena zaplacena


Požehnaná bohy, ničitelů nevěrnosti
Držený v jejich rukou, můj život je ted smysluplný
Vzácné nadání vyhladovělích blesků, rozmanitá je vaše sláva
Vyzývám vás, abyste zvolali Ulfberth, mocným hlasem


Z otce na jeho milovaného syna
Vázané krví
Svázané při opasku, děsivý symbol bolesti
Soudcem i porotou pro zločiny nepřátel
Bůh hromu, moje vyznání víry
Vezmi mou duši, dopřej mi nesmrtelný život
V silném dešti, slyší můj válečný pokřik
Zatímco blesk trhá oblohu od sebe


Views: 318

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz60854(Currently displayed)
Add text here