Spellblast - Knights Of Darkness
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186162
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Visions of doom
Are pervading in my eyes
A sense of danger,
An obsession in my mind
No, I'm not dreaming,
It's so close and real
This sensation of evil
So deepest and near


Wait! Now I feel them,
But there's something wrong
Oh there's still something
I cannot comprehend
I'm a powerful wizard
And you know it well
But against this evilness
I cannot do much


They're searching for me
They're hunting for thee
They're here Ooh - so near


Look behind...


It seems we're followed
By some Black Knights
The smell of death
Is approaching fatefully
There's no chance to escape
'Cause the black riders
Are on the way
This is the end of our lives


High in the sky
Winged horses they ride
To bring the destruction
On our beloved lands
In the fire we stand
With swords in our hands
Forget all your fears:
Righteousness is on our side!


It seems we're followed...


Lord of the Nine
In the darkness I saw your face
Icon of terror and blood
Your deadly knife waits in silence
Silence was broken by fear
But fear is a feeling of the weak
A hissin' came from the beyond
You were staring at me...
And then... you'd screamed!


Shining crown,
Unbearable light within the dark
Incredible source
Of spectral madness
The starlight's obscured
By eternal blindness
A terrible shadow's
Crossing my heart


Unbearable light within the dark
Incredible source
Of spectral madness
The starlight's obscured
By eternal blindness
A horrible vision inside my heart
Inside my heart


Views: 187

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz88933 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vize osudu
Objevuje se v mých očích
Pocit nebezpečí,
Posedlost v mé mysli
Ne, já nesním,
Je to tak blízko, a skutečné
Tento pocit zla
Tak hluboký a blízký


Počkej! Už je cítím,
Ale je tu něco špatně
Oh je tu ještě něco, co
Nedokážu pochopit
Jsem mocný čaroděj
A víte, že dobrý
Ale proti tomu zlu
Nezmůžu moc


Hledají mě
Je to pro ně lov
Jsou zde Ooh - tak blízko


Ohlédni se ...


Zdá se, že nás pronásledovali
Podle některých jsme temní rytíři
Pach smrti
Blíží se osudově
Není šance na útěk
Protože Černí jezdci
Jsou na cestě
To je konec našeho života


Vysoko na obloze
Na okřídlených koních jedou
Aby zničili
Naší milovanou zemi
Při požáru stojíme
S meči v našich rukou
Zapomeňte na všechny své obavy:
Spravedlnost je na naší straně!


Zdá se, že nás pronásledovali ...


Pane devítky
Ve tmě jsem viděl tvou tvář
Ikona hrůzy a krve
Váš smrtící nůž čeká v tichu
Ticho přerušil strach
Ale strach je pocit slabých
Sykot přišel z onoho světa
pozoroval jsi mě ...
A potom ... vykřikneš!


Záření koruny,
Nesnesitelné světlo ve tmě
neuvěřitelný zdroj
Spektrální šílenství
světlo hvězd je zakryto
Od věčné slepoty
Hrozný stín
Cesty mého srdce


Nesnesitelná světla ve tmě
neuvěřitelný zdroj
Spektrální šílenství
světlo hvězd je zakryt
Od věčné slepoty
Hrozné vize uvnitř mého srdce
Uvnitř mého srdce


Views: 192

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz5648(Currently displayed)
Add text here