St. Vincent - Birth In Reverse
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186179
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Oh, what an ordinary day
Take out the garbage, masturbate
I'm still holding for the laugh
The dogs will bark so let them bark
The birds will cry I'll let them cry
Here's my report from the edge


Like a birth in reverse
What I saw through the blinds
You could say that I'm saying phenomenal lies
On the cosmic eternity party line
Was a birth in reverse in America


This tune will haunt me through the war
Laugh all you want but I want more
Cause what I'm swearing, I've never sworn before


Like a birth in reverse
What I saw through the blinds
You could say that I'm saying phenomenal lies
On the cosmic eternity party line
Like a birth in reverse in America


Like a birth in reverse
What I saw through the blinds
You could say that I'm saying phenomenal lies
On the cosmic eternity party line
Was a birth in reverse in America


Views: 197

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz26541 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ach, jakej to obyčejnej den
Vynášení odpadků, masturbování
Stále se držím pro smích
Psi budou štěkat, tak je štěkat nech
Ptáci budou brečet, tak je brečet nech
Tady je mé hlášení z okraje


Jako narození v opačném směru
Co jsem viděla skrz žaluzie
Můžeš říct, že říkám fenomenální lži
Na kosmické lince věčné strany
Bylo v Americe narození v opačném směru


Tato melodie mě bude pronásledovat celou válkou
Směj se jak chceš, ale já chci víc
Protože to, co slibuji jsem neslibovala nikdy předtím


Jako narození v opačném směru
Co jsem viděla skrz žaluzie
Můžeš říct, že říkám fenomenální lži
Na kosmické lince věčné strany
Bylo v Americe narození v opačném směru


Jako narození v opačném směru
Co jsem viděla skrz žaluzie
Můžeš říct, že říkám fenomenální lži
Na kosmické lince věčné strany
Bylo v Americe narození v opačném směru


Views: 202

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz38975(Currently displayed)
Add text here