Starset - Antigravity
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 62
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


The more I fight, the more I work
The more I dig into the dirt
To be fed up, to be let down
To somehow turn it all around


But then fate knocks me to my knees
And sets new heights beyond my reach
Below the earth, below concrete
The whole world shackled to my feet


Then it falls away into the great escape
Over walls and weights
This anti-gravity taking over me


And far below, the carnivores,
are looking up to where I soar
Above the clouds, above the storm
Above the earth I am transformed


The energy has set me free
And pulled me through the galaxy
I've risen up beyond the sky
I am awake, I am alive


As it falls away into the great escape
Over walls and weights
This anti-gravity
Let it fly through the universe
Into the outer space
Over walls and weights
This anti-gravity taking over me


I won't come down
If you wanna break free
You know where to find me
If you wanna break free
You know where You know where..
If you wanna break free
You know where to find me
If you wanna break free
You know where..


As it falls away into the great escape
Over walls and weights
This anti-gravity
Let it fly through the universe
Into the outer space
Over walls and weights
This anti-gravity taking over me


If you wanna break free
You know where to find me
If you wanna break free
You know where You know where..
Anti-gravity
Anti-gravity
Anti-gravity


Views: 63

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz7875 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Čím víc bojují, čím víc se snažím,
Čím hlouběji se prokousávám do hlíny,
Jen abych toho měl dost, abych se vzdal,
Jen abych to všechno nějak zvrátil,


Ale potom se ozve osud, srazí mne na kolena,
A vystaví nové výšky, tam, kam nedosáhnu,
Pod zemí, pod veškerou hmotou,
Tíha celého světa mne stahuje dolů


A pak se to všechno rozpadá a mizí v zapomnění,
Přes hradby, přes všechnu svou tíhu,
Ta anti-gravitace mne pohlcuje


A daleko pode mnou, leží šelmy -
Dívají se nahoru, tam, kde se vznáším
Nad mraky, nad bouří,
Nad celou zemí, kterou jsem opustil


Ta energie mne osvobodila,
A zachránila mne ze spárů galaxie,
Dospěl jsem, vysoko v nebesích,
Jsem vzhůru a naživu


A jak se to všechno rozpadá a mizí v zapomnění,
Přes hradby, přes všechnu svou tíhu,
Ta anti-gravitace.
Nechejte to volně levitovat vesmírem,
Meziplanetárním prostorem,
Přes hradby, přes všechnu svou tíhu,
Ta anti-gravitace mne pohlcuje


Na zem se nevrátím,
Jestli chceš vysvobodit,
Víš kde mne hledat,
Jestli chceš osvobodit,
Víš kde, Víš kde..
Jestli chceš osvobodit,
Víš kde mne máš hledat,
Jestli chceš vysvobodit
Víš kde...


A jak se to všechno rozpadá a mizí v zapomnění,
Přes hradby, přes všechnu svou tíhu,
Ta anti-gravitace.
Nechejte to volně levitovat vesmírem,
Meziplanetárním prostorem,
Přes hradby, přes všechnu svou tíhu,
Ta anti-gravitace mne pohlcuje


Jestli chceš vysvobodit,
Víš kde mne hledat,
Jestli chceš osvobodit,
Víš kde, Víš kde..
Anti-gravitace
Anti-gravitace
Anti-gravitace


Views: 63

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz47178(Currently displayed)
Add text here