Starset - Dark On Me
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 71
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


There's no hate
There's no love
Only dark skies that hang above
I call your name as I walk alone
Send a signal to guide me home
Light the night up, you're my dark star
And now you're falling away


But I found in you what was lost in me
In a world so cold and empty
I could lie awake just to watch you breath
In the dead of night you went dark on me


You're the cause
The antidote
The sinking ship that I could not let go
You led my way, then disappeared
How could you just walk away and leave me here
Light the night up, you're my dark star
And now you're falling away


But I found in you what was lost in me
In a world so cold and empty
I could lie awake just to watch you breath
In the dead of night you went dark on me


Blinded I can't do this on my own
You are all I've got to guide me home


I could lie awake just to watch you breath
In the dead of night you went dark on me


Dark on me
Dark on me
Dark on me
Dark on me
Dark on me
Dark on me


I could lie awake just to watch you breath
In the dead of night you went dark on me


Views: 72

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz82207 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Není zde nenávist.
Není zde láska.
Pouze tmavá obloha visící nahoře.
Volám tvé jméno, když jdu sám,
pošli signál, který mě dovede domů.
Rozsviť noc, jsi má temná hvězda
a nyní padáš.


Ale našel jsem v tobě to, co ve mně bylo ztraceno.
Ve světě tak chladném a prázdném.
Mohu ležet vzhůru, jen abych sledoval, jak dýcháš.
V mrtvolnosti noci jsi se stala temnotou ve mně.


Jsi důvodem.
Protilátkou.
Potápějící se loďí, kterou nemohu opustit.
Vedla jsi mou cestu, pak jsi zmizela.
Jak jsi jen mohla odejít a nechat mě tady?
Rozsviť noc, jsi má temná hvězda
a nyní padáš pryč.


Ale našel jsem v tobě to, co ve mně bylo ztraceno.
Ve světě tak chladném a prázdném.
Zůstal bych vzhůru, jen abych sledoval, jak dýcháš.
V mrtvolnosti noci jsi se stala temnotou ve mě.


Zaslepený, nedokážu to udělat sám.
Jsi vším, co mám, aby mě dovedlo domů.


Zůstal bych vzhůru, jen abych sledoval, jak dýcháš.
V mrtvolnosti noci jsi se stala temnotou ve mně.


Temnotou ve mně...
Temnotou ve mně...
Temnotou ve mně...
Temnotou ve mně...
Temnotou ve mně...
Temnotou ve mně...


Mohl bych ležet vzhůru, jen abych sledoval, jak dýcháš.
V mrtvolnosti noci jsi se stala temnotou ve mě.


Views: 72

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz1714(Currently displayed)
Add text here