Starset - Monster
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 95
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Under the knife I surrendered
The innocence yours to consume
You cut it away
And you filled me up with hate
Into the silence you sent me
Into the fire consumed
You thought I’d forget
But it’s always in my head


You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
You're the love that I hate
You're the drug that I take
Will you cage me?
Will you cage me?
You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
From the monster you made me
From the monster you made me


This is the world you've created
The product of what I've become
My soul and my youth
Seems it's all for you to use
If I could take back the moment
I'd let you get under my skin
Relent or resist
Seems the monster always wins


You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
You're the love that I hate
You're the drug that I take
Will you cage me?
Will you cage me?
You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
From the monster you made me
From the monster you made me


My heart's an artifice, a decoy soul
I lift you up and then I let you go
I've made an art of digging shallow holes
I'll drop the darkness in and watch it grow
My heart's an artifice, a decoy soul
Who knew the emptiness could be so cold?
I've lost the parts of me that make me whole
I am the darkness!
I'm a monster!


You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
You're the love that I hate
You're the drug that I take
Will you cage me?
Will you cage me?
You're the pulse in my veins
You're the war that I wage
Can you change me?
Can you change me?
From the monster you made me
From the monster you made me
From the monster you made me
From the monster you made me


Views: 96

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz86128 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pod nožem jsem se vzdal
Nevinnost náleží tobě k pohlcení
Usekla jsi ji
A naplnila jsi mě nenávistí
Do ticha jsi mě poslala
Do ohně sžírajícího
Myslela jsi, že bych zapomněl
Ale já to mám neustále v hlavě


Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Můžeš mě změnit?
Můžeš mě změnit?
Jsi láskou, kterou nenávidím
Jsi drogou, kterou beru
Uvězníš mě?
Uvězníš mě?
Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Dovedeš mě změnit?
Dovedeš mě změnit?
Z netvora, kterým jsi mě udělala
Z netvora, kterým jsi mě udělala


Tohle je svět, který jsi stvořila
Produkt toho, čím jsem se stal
Má duše a mé mládí
Zdá se, že to všechno je pro tvé užití
Kdybych mohl ten moment vzít zpět
Nechal bych tě dostat se mi pod kůži
Ustoupit nebo odporovat
Zdá se, že to monstrum vždy zvítězí


Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Můžeš mě změnit?
Můžeš mě změnit?
Jsi láskou, kterou nenávidím
Jsi drogou, kterou beru
Uvězníš mě?
Uvězníš mě?
Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Dovedeš mě změnit?
Dovedeš mě změnit?
Z netvora, kterým jsi mě udělala
Z netvora, kterým jsi mě udělala


Mé srdce je podvod, duše návnadou
Pozvednu tě nahoru a pak tě pustím
Vytvořil jsem umění z kopání mělkých děr
Upustím tam temnotu a budu sledovat, jak roste
Mé srdce je podvod, duše návnadou
Kdo mohl tušit, že bude prázdnota tak chladná?
Ztratil jsem části mě, které mě dělaly úplným
Já jsem temnota!
Jsem netvor!


Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Můžeš mě změnit?
Můžeš mě změnit?
Jsi láskou, kterou nenávidím
Jsi drogou, kterou beru
Uvězníš mě?
Uvězníš mě?
Jsi pulsem v mých žilách
Jsi válkou, kterou vedu
Dovedeš mě změnit?
Dovedeš mě změnit?
Z netvora, kterým jsi mě udělala
Z netvora, kterým jsi mě udělala
Z netvora, kterým jsi mě udělala
Z netvora, kterým jsi mě udělala


Views: 96

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz23947(Currently displayed)
Add text here