Starset - Where The Skies End
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 78
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


In a restless search for new opportunities and new ways of living, the mystery and the promise of distant horizons always have called men forward.


We are the lost and the silent
We are the shackled and small
We're looking up at the giants
We're going to watch when they fall


Do you hear me?
You're a Goliath to me
I'll be there when the bombs unfurl
Till the war is over
Lay your burdens on me
I can bear all the weight of the world
With you on my shoulders


We won't just fall away
We weren't just born to fade
Our stories are past the horizon
We're chasing the sun till we find them
Goodbye to what we made
No matter anyway
We're climbing until we transcend
Higher, higher to where the skies end


These are the dreams of our fathers
There'll be no wishing on the stars
We are the sons and the daughters
Let them come test who we are


Can you hear me?
You're a Goliath to me
I'll be there when the guns break out
Till the storm is over
Lay your burdens on me
I'll be there when your fate runs out
You'll be on my shoulders


We won't just fall away
We weren't just born to fade
Our stories are past the horizon
We're chasing the sun till we find them
Goodbye to what we made
No matter anyway
We're climbing until we transcend
Higher, higher to where the skies end


We left our chains
We left them below
We are all rising above
We were not born to stay low


Show me your strenght
It's more than you know
You'll never know what you're made of
Until you set foot down the road
We knew this day
Was set long ago
And when the sharks smell the blood
They will all see it's their own
Own, own, own, own


We won't just fall away
We weren't just born to fade
Our stories are past the horizon
We're chasing the sun till we find them
Goodbye to what we made
No matter anyway
We're climbing until we transcend
Higher, higher to where the skies end


In a search that has continued for centuries,
some far distant view
with its promise of the unseen,
and its promise of the unknown,
has forever fathered the impulse
to seek for new things in new places,
new horizons.


(User 34739, your battery is low. Your battery is low. Shutting down.)


Views: 79

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz11724 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Během tohoto neustálého bádání po nových možnostech a způsobech žití, tajemství a příslib nových vzdálených světů neustále posouvali lidstvo kupředu.


Jsme ztraceni a němí
Jsme spoutaní a bezvýznamní
Vzhlížíme k našim vůdcům
A budeme je pozorovat až padnou


Slyšíš mě?
Jsi pro mě jen nějaký Goliáš
Budu zde až se rozezní výbuchy bomb
Až do doby než tahle válka skončí
Přenechej mi svá břemena
Já zvládnu nést tu tíhu světa
I když bude na mých ramenou


My jen tak nemůžeme padnout
Jsme zrozeni pouze k tomu, abychom zase zmizeli
Naše příběhy překročily hranice světů
Než je ale najdeme, tak se jich nevzdáme a budeme je hledat
Loučíme se s tím, co jsme zde zanechali
Na tom už totiž nezáleží
Stoupáme výš, než se z nás stane vyšší bytí
Výš a výš, až tam, kde končí nebesa


Toto jsou sny našich otců
Ti se budou ještě dlouho modlit ke hvězdám
My jsme jejich synové a dcery
Ať přijdou a sami zjistí, kdo jsme


Slyšíš mě?
Jsi pro mě jen nějaký Goliáš
Budu zde až na zem dopadnou zbraně
Až do doby, než skončí tento boj
Přenechej mi svá břemena
Budu zde až nadejde tvůj osud
Až bude na mých ramenou


My jen tak nemůžeme padnout
Jsme zrozeni pouze k tomu, abychom zase zmizeli
Naše příběhy překročily hranice světů
Než je ale najdeme, tak se jich nevzdáme a budeme je hledat
Loučíme se s tím, co jsme zde zanechali
Na tom už totiž nezáleží
Stoupáme výš, než se z nás stane vyšší bytí
Výš a výš, až tam, kde končí nebesa


Rozvázali jsme se z pout
A na ta pouta zapomněli
Všichni stoupáme výš
Nebyli jsme zrozeni, abychom zůstali na dně


Ukaž mi svou sílu
Znamená to víc, než si myslíš
Nikdy nezjistíš, co můžeš dokázat
Dokud se sám nevydáš na cestu
Věděli jsme, že tento den byl předurčen už dávno
A když žraloci ucítí krev
Poznají, že ta krev je jejich vlastní
Vlastní, vlastní, vlastní, vlastní


My jen tak nemůžeme padnout
Jsme zrozeni pouze k tomu, abychom zase zmizeli
Naše příběhy překročily hranice světů
Než je ale najdeme, tak se jich nevzdáme a budeme je hledat
Loučíme se s tím, co jsme zde zanechali
Na tom už totiž nezáleží
Stoupáme výš, než se z nás stane vyšší bytí
Výš a výš, až tam, kde končí nebesa


Zatímco bádání pokračovalo po staletí,
někdo z daleka vytvořil
naději z nedohledna,
a naději z neznáma,
která v nás navždy ukotvila tendenci pátrat po nových věcech na nových místech,
po nových světech.


(Uživateli 34739, Vaše baterie je nízká. Vaše baterie je nízká. Vypněte to.)


Views: 79

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz95389(Currently displayed)
Add text here