Steven Curtis Chapman - This Is How Love Wins
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186156
Page views in the last 7 days: 12
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


My life began like any other man held beneath a mother's loving gaze
Somewhere between now and then I lost the man I could have been
Took everything that wasn't mine to take but Love believes that it is not too late
Only one of us deserves this cross, a suffering that should belong to me
Deep within this man I hang beside is the place where shame and grace collide
And it's beautiful agony that He believes it's not too late for me


This is how Love wins, every single time
Climbing high upon a tree where someone else should die
This is how Love heals, the deepest part of you
Letting Himself bleed into the middle of your wounds
This is what Love says, standing at the door
You don't have to be who you've been before
Silenced by His voice, death can't speak again
This is how Love wins


Did you see this moment from the start that we would drink this cup of suffering?
I wonder, did we ever meet? Childhood games in dusty streets
For all my many sorrows and regrets nothing could compare to just this one
That in the presence of my King I cannot fall upon my knees
I cannot carry You up to Your throne; You instead, will carry me back home.


This is how Love wins, every single time
Climbing high upon a tree where someone else should die
This is how Love heals, the deepest part of you
Letting Himself bleed into the middle of your wounds
This is what Love says, standing at the door
You don't have to be who you've been before
Silenced by His voice, death can't speak again
This is how Love wins


What can wash away my sin? Nothing but the blood, nothing but the blood
What can make me whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood
Cause this is what Love says, standing at the door
You don't have to be who you've been before
And silenced by His voice, death can't speak again
This is how Love wins.


Views: 210

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz1680 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můj život začal jako každého jiného muže, pod milujícím matčiným pohledem
Někde mezi teď a tenkrát jsem ztratil muže, kterým jsem mohl být
Vzal jsem všechno, co nebylo mé, ale Láska věří, že není příliš pozdě
Jen jeden z nás si zaslouží tento kříž, utrpení, které mělo náležet mně
Někde uvnitř tohoto muže, vedle kterého visím, je místo, kde se mísí stud a půvab
A je nádhernou agónií že On věří, že pro mě není příliš pozdě


Takhle vítězí Láska, v každý čas
Šplhá se na strom, kde by někdo jiný měl zemřít
Takhle uzdravuje Láska, nejniternější část tebe
Nechá sám sebe krvácet do středu tvých zranění
Tohle je to, co říká Láska, stojící u dveří
Nemusíš být tím, kým jsi byl dřív
Umlčena jeho hlasem už smrt nemůže znovu promluvit
Takhle vítězí Láska


Věděl jsi od začátku, že v tento okamžik budeme pít tenhle kalich utrpení?
Přemýšlím, potkali jsme se někdy? Dětské hry na zaprášených ulicích
Ze všeho, z čeho jsem smutný a čeho lituji, se nic nevyrovná tomuhle
Že v přítomnosti mého Krále nemohu padnout na kolena
Nemohu Tě nést na Tvůj trůn; místo toho Ty mě poneseš zpátky domů.


Takhle vítězí Láska, v každý čas
Šplhá se na strom, kde by někdo jiný měl zemřít
Takhle uzdravuje Láska, nejniternější část tebe
Nechá sám sebe krvácet do středu tvých zranění
Tohle je to, co říká Láska, stojící u dveří
Nemusíš být tím, kým jsi byl dřív
Umlčena jeho hlasem už smrt nemůže znovu promluvit
Takhle vítězí Láska


Co může smýt mé hříchy? Nic než krev, nic než krev
Co mě může znovu zacelit? Nic než krev, nic než krev
Protože tohle je to, co říká Láska, stojící u dveří
Nemusíš být tím, kým jsi byl dřív
A umlčena jeho hlasem už smrt nemůže znovu promluvit
Takhle vítězí Láska


Views: 210

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz76279(Currently displayed)
Add text here