Sylver - Dance With Loneliness
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186102
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


An empty crossroad
Footprints in the sand
A silent witness
Of where we used to stand


A lonely morning
I feel so unsure
Life seems harder
Than it did the night before


I dance with loneliness
When the lights are low
When it's time to go
I don't wanna know
When the shadows rise
When I close my eyes
When it hurts inside
Tell me why


A wearing mindtrip
And the night moves on
No more moonshine
Ever since you're gone


An endless tornment
Waiting for your call
A hollow promise
That makes me feel so small


I dance with loneliness
When the lights are low
When it's time to go
I don't wanna know
When the shadows rise
When I close my eyes
When it hurts inside
Tell me why


Oh tell me why
Why does it hurt inside
When I just close my eyes
I see the shadows rise
Why
Why does it hurt inside
When I just close my eyes
I see the shadows rise


I dance with loneliness
When the lights are low
When it's time to go
I don't wanna know
When the shadows rise
When I close my eyes
When it hurts inside
Tell me why
Why does it hurt inside
When I just close my eyes
I see the shadows rise


Oh tell me why
Why does it hurt inside
When I just close my eyes
I see the shadows rise


Views: 158

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz88897 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Na prázdné křižovatce
Stopa v písku
Tichý svědek
Toho kde jsme stáli


Osamélé ráno
Cítím se nejistá
Život se zdá těžší
Než to bylo v noci předtím


Tančím s osamělostí
Když jsou světla nízko
Když je čas jít
Nechci znát
Když stíny stoupají
Když zavřu svoje oči
Když to zraní vnitřně
Řekni mi proč


Nesoucí cestu mysli
A noc přechází
Nikdy víc měsíční třpyt
Vždycky odejdeš


Ustavičné trápení
Čekání na tvé zavolání
Falešná naděje
Že jsi mi porozuměl málo


Tančím s osamělostí
Když jsou světla nízko
Když je čas jít
Nechci znát
Když stíny stoupají
Když zavřu svoje oči
Když to zraní vnitřně
Řekni mi proč


Ach, řekni mi proč
Proč jsi mě poranil
Když pouze zavřu své oči
Vidím stoupat stíny
Proč
Proč jsi mě poranil
Když pouze zavřu své oči
Vídím stoupat stíny


Tančím s osamělostí
Když jsou světla nízko
Když je čas jít
Nechci znát
Když stoupají stíny
Když zavřu svoje oči
Když to zraní vnitřně
Řekni mi proč
Proč jsi mě poranil
Když pouze zavřu svoje oči
Vidím stoupat stíny


Ach, řekni mi proč
Přoč jsi mě poranil
Když pouze zavřu své oči
Vídím stíny stoupat


Views: 159

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz2671(Currently displayed)
Add text here