Take That - 84
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186201
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


'84 was a pretty good year
I lost my heart back then in
1984 was a pretty good year
I lost my heart to 1984.


It was 1984 and
I was nearly 16 years old
Thatcher was the minister in charge
All the miners were on strike and
My dad had gone away
And the Smiths were riding high up in the charts.


It was there on Rodal(?) Road
While I was waiting in the cold
For my mate when you came along
And heaven knows that it was like a heart attack


That year when you said to me
"If you give a little bit more,
Just a little bit more,
You'll get a little bit more.


If you try a little bit harder,
Just a little bit harder,
Then you'll get it for sure
You'll get it for sure"


I was nervous, I was sweating
Seemed like she was on a mission
When she took me by the hand up to her room
There were posters on her wall
I saw flowers in her hair
But I never got the chance to see them bloom


'Cause the clocks stopped
And the years rolled by
But the time never
Left my mind.


When she said:
"If you give a little bit more,
Just a little bit more,
You'll get a little bit more.


If you try a little bit harder,
Just a little bit harder,
Then you'll get it for sure
You'll get it for sure"


24 years later and
We're in the hands of Labour
And we've got 10,000 troops out in Iraq
I am living now in London
And at present I am single
And it took my dad a long time to come back.


'84 was a pretty good year
I lost my heart back then in
1984 was a pretty good year
I lost my heart to 1984.


If you give a little bit more,
Just a little bit more,
You'll get a little bit more.


If you try a little bit harder,
Just a little bit harder,
Then you'll get it for sure
You'll get it for sure


1984
'84
1984
'84
1984
'84
1984
'84
1984
'84


Views: 222

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz93718 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


1984 byl dost dobrý rok
Tehdy jsem ztratil své srdce
1984 byl dost dobrý rok
Ztratil jsem srdce v roce 1984


Psal se rok 1984
Bylo mi skoro 16
Thatcherová byla zrovna ministryní
Všichni horníci stávkovali a
Můj táta odešel
A Smithovi se posunuli nahoru v žebříčku


Bylo to tady na Rodalově ulici
Když jsem čekal v zimě
Na svého kámoše, když jsi přišla ty
A Bůh ví, že to bylo jako infarkt


Ten rok, když jsi mi řekla
"Kdybys mi dal trochu víc
Jenom o trochu víc
Dostal bys trochu víc


Kdyby ses trochu víc snažil
Jenom trochu víc snažil
Pak to dostaneš jistě
Pak to dostaneš jistě"


Byl jsem nervózní, byl jsme zpocený
Vypadal jsem, jako bych měl důležitý úkol
Když mě vzala za ruku a zavedla do pokoje
Na stěně měla plakáty
Viděl jsem, že ve vlasech má květiny
Ale nikdy jsem neměl šanci vidět je kvést


Protože hodiny se zastavily
A roky plynuly dál
Ale čas nikdy
Neopustil mou mysl


Když mi řekla
"Kdybys mi dal trochu víc
Jenom o trochu víc
Dostal bys trochu víc


Kdyby ses trochu víc snažil
Jenom trochu víc snažil
Pak to dostaneš jistě
Pak to dostaneš jistě"


O 24 let později
Jsme byli v rukou Labouristické strany
A 10 000 jednotek v Iráku
Já teď bydlím v Londýně
A v současnosti jsem nezadaný
A mému otci trvalo dlouho, než se vrátil


1984 byl dost dobrý rok
Tehdy jsem ztratil své srdce
1984 byl dost dobrý rok
Ztratil jsem srdce v roce 1984


"Kdybys mi dal trochu víc
Jenom o trochu víc
Dostal bys trochu víc


Kdyby ses trochu víc snažil
Jenom trochu víc snažil
Pak to dostaneš jistě
Pak to dostaneš jistě"


1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984


Views: 222

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz10820(Currently displayed)
Add text here