Taylor Swift - Lover




Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186340
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


We could leave the Christmas lights up til January
This is our place, we make the rules
And theres a dazzling haze, a mysterious way about you dear
Have I known you 20 seconds or 20 years


Can I go where you go
Can we always be this close forever and ever
And ah, take me out and take me home
Youre my, my, my, my lover


We could let our friends crash in the living room
This is our place, we make the call
And Im highly suspicious that everyone who sees you wants you
Ive loved you three summers now, honey, but I want em all


Can I go where you go
Can we always be this close forever and ever
And ah, take me out and take me home (Forever and ever)
Youre my, my, my, my lover


Ladies and gentlemen, will you please stand
With every guitar string scar on my hand
I take this magnetic force of a man to be my lover
My heart’s been borrowed and yours has been blue
All’s well that ends well to end up with you
Swear to be overdramatic and true to my lover
And youll save all your dirtiest jokes for me
And at every table, Ill save you a seat, lover


Can I go where you go
Can we always be this close forever and ever
And ah, take me out and take me home (Forever and ever)
Youre my, my, my, my
Oh, youre my, my, my, my
Darling, youre my, my, my, my lover


Views: 382

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz93213 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můžeme nechat Vánoční světla rosvícená do ledna
Tohle je náš domov, my tvoříme pravidla
A tady je oslňující opar, mysteriozní způsob, o tobě, drahý
Znám tě dvacet sekund nebo dvacet let


Můžu jít, kam ty jdeš
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky
A ah, vem mě ven a vem mě domů
Jsi můj, můj, můj, můj milenec


Mohly bychom nechat naše přátele přespat v obývacím pokoji
Tohle je náš domov, my tady rozhodujeme
A jsem velmi podezřívavá, že každý, kdo tě vidí, tě chce
Milovala jsem tě tři léta, zlato, ale chci je všechny


Můžu jít, kam ty jdeš
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky
A ah, vem mě ven a vem mě domů (Navždy a navěky)
Jsi můj, můj, můj, můj milenec


Dámy a pánové, povstali by jste, prosím
S každou jizvou od kytarových strun na mé ruce
Si beru tuhle magnetickou sílu, muže, aby byl můj milenec
Mé srdce bylo půjčené a tvé bylo modré
Vše dobré skončí dobře, když skončím s tebou
Slibuji, že budu příliš dramatická a upřímná k mému milenci
A ty si necháváš všechny své nejsprostější vtipy pro mě
A u každého stolu ti pohlídám místo, milenče


Můžu jít, kam ty jdeš
Můžeme si být takhle blízcí, navždy a navěky
A ah, vem mě ven a vem mě domů (Navždy a navěky)
Jsi můj, můj, můj, můj
Oh, jsi můj, můj, můj, můj
Miláčku, jsi můj, můj, můj, můj milenec


Views: 374

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz98896(Currently displayed)
Add text here