Tegan And Sara - And Darling
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186190
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Creep up and tell me that you
You love me more each time you
Look into my eyes, I feel like
I know you don't mean to be mean
I'm sure you know the same for me
When you creep up and tell me
Darling
It breaks my heart each time you
Darling
You break my heart each time you
You slip your hands inside my pockets
Tell me nothing else would do
Without me, you can't live and
You slip your heart into my chest
They both become one of the strongest pairs
When strangers come
And darling
This thing that breaks my heart and
Darling
You break my heart each time you
Darling
This thing that breaks my heart and
Darling
You break my heart each time you


Views: 248

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37796 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Připlížíš se a říkáš mi, že
Mě miluješ víc pokaždé, když
Se mi podíváš do očí, cítím, jako že
Vím, že nechceš být zlá
Jsem si jistá, že víš, to samé platí i pro mě
Když se připlížíš a říkáš mi
Miláčku
Láme mi to srdce pokaždé, když
Miláčku
Lámeš mi srdce pokaždé, když
Vklouzneš svýma rukama do mých kapes
Řekneš mi, že nic by nebylo ono
Beze mě, nemůžeš žít a
Proklouzneš svým srdcem do mé hrudi
Obě se stala jedním z nejsilnějšího páru
Když přichází cizinci
A miláčku
Tohle mi láme srdce a
Miláčku
Lámeš mi srdce pokaždé, když
Miláčku
Tohle mi láme srdce a
Miláčku
Lámeš mi srdce pokaždé, když..


Views: 257

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz86089(Currently displayed)
Add text here