That Poppy - American Kids
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 55
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I live under a rock with a blank light
I'm a dumb pop star in my own right
Start life at age 15, got ahead with fake ID's
If you're with me


Sold my soul to a man with a handshake
Lost control but I don't think it's too late
We're dying young on broadcast news
Forever 21 is cool if I make it


Girls, let's put on all of our clothes


I don't wanna be like american kids
I am not on drugs and I've never been
I don't care about your party, I belong to nobody
I don't wanna be like american kids


Drugs don't work like they did for my parents
I'm not down with the new hit
Cause today I just don't get american kids


Last time I told mom that "I love you"
Was the last time I ate food from the drive thru
It never happened like they say
I think my father might be gay but I don't know


So I burned all my shit in a bonfire
All my teen regrets were a tripwire
I should be everything you hate
I should be high and out in space but I'm static


Boys, aren't even boys anymore


I don't wanna be like american kids
I am not on drugs and I've never been
I don't care about your party, I belong to nobody
I don't wanna be like american kids


Drugs don't work like they did for my parents
I'm not down with the new hit
Cause today I just don't get american kids


Liberty isn't cheap and it ain't free
I'm a millennial blame it on me
American kids
American kids
American kids


Views: 56

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz20424 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Žiju pod kamenem s prázdným světlem
Jsem hloupá popová hvězda s vlastním právem
Začít život v 15, jít přímo s falešnou ID
Když jsi se mnou


Prodala jsem svou duši muži potřesem ruky
Ztratila jsem kontrolu, ale nemyslím, že je pozdě
Umíráme mladí při vysílání zpravodajství
Navěky 21, je to cool, když to tvoříme


Holky, dejte na sebe všechno své oblečení


Nechci být jako americká děcka
Nejsem na drogách a nikdy jsem nebyla
Nezajímám se o večírky, nikomu nepatřím
Nechci být jako americká děcka


Drogy nefungují stejně jako mým rodičům
Nepadám na kolena z nového hitu
Protože dneska nechci mít americké děti


Naposledy jsem řekla mámě, že "Miluju tě"
Bylo to naposledy, co jsem jedla jídlo v autě
Nikdy se nestalo, jak říkají
Myslím, že můj otec mohl být gay, ale nevím


Takže jsem spálila své sračky v ohni
Všechny mé pubertální lítosti byly výletní drát
Měla bych být všechno, co nenávidíš
Měla bych být zhulená a mimo prostor, ale jsem statická


Kluci, nejsou už víckrát kluci


Nechci být jako americká děcka
Nejsem na drogách a nikdy jsem nebyla
Nezajímám se o večírky, nikomu nepatřím
Nechci být jako americká děcka


Drogy nefungují stejně jako mým rodičům
Nepadám na kolena z nového hitu
Protože dneska nechci mít americké děti


Svoboda není levná a není zadarmo
Jsem tisíciletá vina, která na mě padá
Americká děcka
Americká děcka
Americká děcka


Views: 56

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz22944(Currently displayed)
Add text here