That Poppy - Computer Boy
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 73
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Boy, boy, boy, boy


I'm in love with my favorite toy
Can't go a day without Computer Boy
I smile at him while I turn him on
I'm so happy until Computer's gone


I don't care, and I won't change myself
I don't want anybody else


I fell in love with the man of the future
I've got a thing for my laptop computer
I'm so in love with the man of the future
The only one who brings me joy is my computer boy
(Boy, boy, boy, boy, boy)


I'm trying not to get attached to you (attached to you)
But no one else gets me like you do (like you do)
When you glow on my face you make me come alive
I want your floppy disk to be my hard drive


I don't care, and I won't change myself
I don't want anybody else


I fell in love with the man of the future
I've got a thing for my laptop computer
I'm so in love with the man of the future
The only one who brings me joy is my computer boy


(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
Don't ever leave me or go to sleep without me
(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
Please stay by my side forever and never talk to anyone else
(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
My dearest (boy, boy, boy, boy, boy)
Computer Boy (boy, boy, boy, boy, boy)


I don't care, and I won't change myself
I don't want anybody else
No, I don't plan to change myself
To be with anybody...
(Computer Boy!)


Views: 70

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz12639 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Chlapče, chlapče, chlapče, chlapče,


Jsem zamilovaná do své oblíbené hračky,
nezvládnu být den bez počítačového chlapce.
Usmívám se na něj, když ho zapínám,
budu šťastná, než se mi rozbije počítač.


Nezajímá mě to a nezměním se,
nechci nikoho jiného.


Zamilovala jsem se do muže budoucnosti,
mám slabost pro můj laptop,
jsem tak zamilovaná do muže budoucnosti,
jediný kdo mě rozveselí je můj počítačový chlapec
(chlapče, chlapče, chlapče, chlapče, chlapče)


Snažím se na tobě nestat závislá (stát závislá)
Ale nikdo jiný mě nedostává jako ty (jako ty)
Když se na mě tvá obrazovka rozzáří, vzkřísíš mě,
Chci aby tvoje disketa byla můj hard disk.


Nezajímá mě to a nezměním se,
nechci nikoho jiného.


Zamilovala jsem se do muže budoucnosti,
mám slabost pro můj laptop,
jsem tak zamilovaná do muže budoucnosti,
jediný kdo mě rozveselí je můj počítačový kluk.


(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
Nikdy mě neopusť a nejdi spát beze mě.
(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
Prosím, zůstaň se mnou napořád a nikdy nemluv s nikým jiným
(Ooh, ooh oh ooh, ooh, ooh oh ooh)
Můj nejdražší (chlapče, chlapče, chlapče, chlapče, chlapče)
počítačový chlapče (chlapče, chlapče, chlapče, chlapče, chlapče)


Nezajímá mě to a nezměním se,
nechci nikoho jiného.
Ne, neplánuji se změnit
abych byla s někým...
(Počítačový chlapec!)


Views: 73

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz48070(Currently displayed)
Add text here