The Animals - Gonna Send You Back To Walker
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186164
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You had nothin' when I met you baby
But look what you got now
Sometimes I wonder, did I make a mistake
When I brought you to the south
Gonna send you back to Walker
Girl, that's where you belong
Since you been got in the big city
Well you been started treatin' me wrong
Your mama and your daddy done told me baby
Not to bring you to the south
I brought you to the city
And the bright lights knocked you out
I'm gonna send you back to Walker
Girl that's where you belong, I know
Since you been got in the big city
Well you been started treatin' me wrong
Your mama and your daddy done told me baby
Not to bring you to the south
I brought you from the city
And the bright lights knocked you out
I'm gonna send you back to Walker
Girl that's where you belong, I know baby
Since you've been got in the big city
Well you been started treatin' me wrong
I know you been treatin' me wrong
Ah, so long
I'm gonna send you back where you belong
Alright, alright
Put you down
Send you back home
Goodbye Baby
So long
Hey, hey, goodbye baby


Views: 188

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz36820 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když jsme se poznali, neměla jsi nic, zlato
Ale podívej se, co máš teď
Někdy si říkám, jestli jsem neudělal chybu
Když jsem tě vzal na Jih
Pošlu tě zpátky do Walkeru
Holka, tam patříš
Co ses dostala do velkoměsta
Začala ses ke mně chovat nezheky
Tvoje máma i tvůj táta mí říkali, zlato
Abych tě nebral na Jih
Já tě vzal do velkoměsta
A jasná světla tě oslnila
Pošlu tě zpátky do Walkeru
Holka, tam patříš, vím
Že co ses podívala do velkoměsta
Začala ses ke mně chovat nehezky
Tvoje máma a tvůj táta mi říkali, zlato
Abych tě nebral na Jih
Přivezl jsem tě z velkoměsta
A jasná světla tě oslepila
Pošlu tě zpátky do Walkeru
Holka, tam patříš, vím, zlato
Že co ses podívala do velkoměsta
Začala ses ke mně chovat nehezky
Vím, že se ke mně chováš nehezky
Ah, tak sbohem
Pošlu tě zpátky tam, kam patříš
Fajn, fajn
Kašlu na tebe
Pošlu tě zpátky
Sbohem, zlato
Měj se
Hej, hej, sbohem, zlato


Views: 188

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz72154(Currently displayed)
Add text here