The Animals - Im Mad Again
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186129
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I had a friend one time, at least I thought he was my friend
For he came to me, said "I ain't got no place to go"
I said "take it easy man, you can come home to my house,
I'll get you a pillow where you can rest your head"
Took him home with me, let him in my house,
Let him drive my Cadillac that I could not afford
When I found out he'd been messin' around with my baby


You know I'm mad like Al Capone (I'm burnin' up)
I said I'm mad (I'm burnin' up)
Like Sonny Liston yeah (I'm burnin' up)
You know baby I'm mad (I'm burnin' up)
Like Cassius Clay (I'm burnin' up)
You know I'm mad (I'm burnin' up) you know I'm mad
Yeah baby, alright baby (I'm burnin' up)
I'm mad, come on (I'm burnin' up)


Took him home with me, introduced him to my baby,
He began to talk to her, made her think the moon was blue
You know I think I ought to tell you daddy
I'm mad, I said I'm mad with you
I don't know what I'm gonna do to you
I might drown you, I might shoot you
I just don't know because I'm mad


I said I'm mad (I'm burnin' up)
You know I'm mad (I'm burnin' up)
I don't have to tell you I'm mad (I'm burnin' up)
I'm mad with you yeah (I'm burnin' up)
I said I'm mad (I'm burnin' up)
Yeah yeah yeah (I'm burnin' up)
I said I'm mad (I'm burnin' up)
You know I'm mad, oh baby I'm mad
Oh I said I'm mad, you know I'm mad, oh baby I'm mad


Views: 206

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz7826 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Kdysi jsem měl přítele, alespoň jsem si myslel, že je to přítel
Přišel za mnou a řekl: "Nemám kam jít"
Já mu řekl: "Žádný strach, kámo, můžeš zůstat u mě
Přinesu ti polštář, ať si máš kam hlavu složit"
Vzal jsem ho s sebou domů, nechal jsem ho u sebe bydlet
Nechal jsem ho řídit svůj Cadillac, který si nemohl dovolit
Když jsem zjistil, že mi balí moji holku


Víš, jsem vzteky bez sebe jako Al Capone (planu hněvem)
Řek jsem, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Jako Sonny Liston, jo (planu hněvem)
Víš, zlato, jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Jako Cassius Clay (planu hněvem)
Víš, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem), víš, že jsem vzteky bez sebe
Jo, zlato, tak fajn, zlato (planu hněvem)
Jsem vzteky bez sebe, no tak, (planu hněvem)


Vzal jsem ho s sebou domů, představil jsem ho svojí holce
Začal si s ní povídat, přesvědčil ji, že měsíc je modrý
Víš, myslím, že jsem o tom měl říct tvému tátovi
Jsem vzteky bez sebe, řekl jsem, že jsem na tebe strašně naštvaný
Nevím, co s tebou teď udělám
Možná tě utopím, možná tě zastřelím
Já prostě nevím, protože jsem vzteky bez sebe


Řekl jsem, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Víš, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Nemusím ti říkat, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Jsem na tebe šíleně naštvaný, jo (planu hněvem)
Řekl jsem, že jsem vzteky bez sebe (planu hněvem)
Jo, jo, jo (planu hněvem)
Řekl jsem, že jsem vztekem bez sebe (planu hněvem)
Víš, že jsem vzteky bez sebe, oh, zlato, jsem vzteky bez sebe
Oh, řekl jsem, že jsem vzteky bez sebe, víš, že jsem vzteky bez sebe, oh, zlato, jsem vzteky bez sebe


Views: 206

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz49838(Currently displayed)
Add text here