The Chainsmokers - All We KnowWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 139
Views in last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Fighting flames of fire
Hang onto burning wires
We don't care anymore
Are we fading lovers?
We keep wasting colors
Maybe we should let this go

We're falling apart, still we hold together
We've passed the end, so we chase forever
'Cause this is all we know
This feeling's all we know
I'll ride my bike up to the world
Down the streets right through the city
I'll go everywhere you go
From Chicago to the coast
You tell me, “Hit this and let's go
Blow the smoke right through the window”
'Cause this is all we know

'Cause this is all we know
'Cause this is all we know
'Cause this is all we know

Never face each other
One but different covers
We don't care anymore
Two hearts still beating
On with different rhythms
Maybe we should let this go

We're falling apart, still we hold together
We've passed the end, so we chase forever
'Cause this is all we know
This feeling's all we know

I'll ride my bike up to the world
Down the streets right through the city
I'll go everywhere you go
From Chicago to the coast
You tell me, “Hit this and let's go
Blow the smoke right through the window”
'Cause this is all we know

'Cause this is all we know
'Cause this is all we know
'Cause this is all we know


Views: 140

Please log in to vote on the quality of the song

Added 2.10.2016
Edited: 2.10.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Bojujíc s plameny ohně,
visíc na ohnivých drátech.
Je nám to už jedno.
Jsme rozpadající se milenci?
Stále mrháme barvami,
možná to musíme nechat být.

Rozpadáme se, ale stále držíme spolu,
překročili jsme konec, tak se ženeme k nekonečnu.
Protože tohle je vše, co známe.
Tenhle pocit je vše co známe.
Jedu na svém kole na konec světa.
Dolů ulicema skrz město.
Půjdu všude, kam půjdeš ty.
Z Chicaga na pobřeží...
Ty říkáš "vem to a pojď..
.. vyfoukni kouř přímo do okna".
Protože tohle je vše, co známe.

Protože tohle je vše, co známe.
Protože tohle je vše, co známe.
Protože tohle je vše, co známe.

Nikdy už nečelit jedend ruhému,
jeden, ale více obalů.
Je nám to už jedno.
Dvě srdce, co stále tlučou,
v různém rytmu.
Možná je na čase to nechat být.

Rozpadáme se, ale stále držíme spolu,
překročili jsme konec, tak se ženeme k nekonečnu.
Protože tohle je vše, co známe.
Tenhle pocit je vše co známe.
Jedu na svém kole na konec světa.
Dolů ulicema skrz město.
Půjdu všude, kam půjdeš ty.
Z Chicaga na pobřeží...
Ty říkáš "vem to a pojď..
.. vyfoukni kouř přímo do okna".
Protože tohle je vše, co známe.

Protože tohle je vše, co známe.
Protože tohle je vše, co známe.
Protože tohle je vše, co známe.


Views: 140

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 2.10.2016
Edited: 2.10.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here