The Cribs - Be Safe
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186360
Page views in the last 7 days: 10
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


One of those fucking awful black days
When nothing is pleasing and everything
That happens is an excuse for anger.
An outlet for emotions stockpiled, an arsenal, an armour.
These are the days when I hate the world,
Hate the rich, hate the happy,
Hate the complacent, the TV watchers,
Beer drinkers, the satisfied ones.


Because I know
I can be all of those little hateful things
And then I hate myself for realising that.
There's no preventative, directive
Or safe approach for living.
We each know our own fate.
We know from our youth how to be treated,
How we'll be received, how we shall end.


These things don't change.
You can change your clothes,
Change your hairstyle, your friends, cities, continents
But sooner or later your own self will always catch up.
Always it waits in the wings.
Ideas swirl but don't stick.
They appear but then run off
Like rain on the windshield.


One of those rainy day car rides my head implodes,
The atmosphere in this car a mirror of my skull.
Wet, damp, windows dripping and misted with cold.
Walls of grey.
Nothing good on the radio.
Not a thought in my head.


Be safe
Be safe
Be safe
Be safe


I know a place we can go
Where you'll fall in love so hard
That you'll wish you were dead
I know a place we can go
Where you'll fall in love so hard
That you'll wish you were dead


Lets take life and slow it down incredibly slow,
Frame by frame with two minutes
That take ten years to live out.
Yeah, lets do that.


Telephone poles like praying mantras
Against the sky, metal arms outstretched.
So much land traveled so little sense made of it.
It doesn't mean a thing all this land laid out behind us.
I'd like to take off into these woods
And get good and lost for a while.
I'm disgusted with petty concerns;
Parking tickets, breakfast specials.
Does someone just have to carry this weight?
Abstract typography, methane inconvenience,
Linear gospel, Nashville sales lady,
And torturous lice, mad Elizabeth.
Chemotherapy bullshit.


Be safe
Be safe
Be safe
Be safe


I know a place we can go
Where you'll fall in love so hard
That you'll wish you were dead
I know a place we can go
Where you'll fall in love so hard
That you'll wish you were dead


Lets take life and slow it down incredibly slow,
Frame by frame with two minutes
That take ten years to live out. Yeah, lets do that.


The light within you shines like a diamond mine,
Like an unarmed walrus,
Like a dead man face down on the highway.
Like a snake eating its own tail, steam turbine,
Frog farm, two full closets burst open in disarray,
Soap bubbles in the sun, hospital death bed,
Red convertible, shopping list, blowjob,
Deaths head, devil's dancing, bleached white buildings,
Memories, movements, the movie unfeeling,
Unreeling, about to begin.


I've seen your hallway, you're a darn call away,
I've hear your stairs creak.
I can fix my mind on your yes, and on your no.
I'll film you face today in the sparkling canals,
All red, yellow, blue, green brilliance
And silver Dutch reflection.
Racing thoughts, racing thoughts.
All too real, you're moving so fast now
I can't hold your image.
This image I have of your face by the window,
Me standing beside you arm on your shoulder.
A catalogue of images, flashing glimpses then gone again.


Every clear afternoon now I'll picture you up in the air
Twisting your heel, your knees up around me,
My face in your hair. You scream so well,
Your smile so loud it still rings in my ears.


Imitation. Distant, tired of longing.
Clean white teeth. Stay the course.
Hold the wheel. Steer on to freedom.


Open all the boxes.
Open all the boxes.
Open all the boxes.
Open all the boxes.


Times Square midday:
Newspaper buildings, news headlines going around,
You watch as they go, and hope that some good comes. Those tree shadows in the


Views: 437

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz17394 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jeden z těch podělaných ošklivých černých dnů,
Kdy nic není půvabný a vše
To se stane, je omluvou pro vztek.
Odtok pro skladované pocity, arzenál,
brnění.
To jsou dny, kdy nenávidím svět,
Nenávidím bohatý, nenávidím radost,
Nenávidím spokojený televizní diváky,
Pijáci piva, ty spokojený.


Protože vím,
Já umím být všechny ty malé nenáviděné věci
A pak nenávidím sebe, když si to uvědomím.
Není tu žádný preventivní ukazatel
Nebo bezpečný přístup k životu.
My všichni víme svůj vlastní osud.
My víme jak může být naše mládež vyléčena,
Jak můžeme dostávat, jak to muset ukončit.


Tyhle věci nezměníš.
Můžeš změnit tvé oblečení,
Změň svůj účes, tvé přátelé, města,
státy.
Ale dříve či později tě tvé pravé já
dožene.
Vždycky čekej v křídlech.
Toč nápady, ale ať se nezaseknou.
Oni se objeví, ale pak zas utečou.
Jako déšť na předních skle.


Jeden z těch deštivých dnů, auto jede, moje hlava imploduje. Atmosféra v autě, zrcadlo v mé lebce.
Mokré, vlhké okno kape a zamlžuje se zimou.
Zdi šedé.
Nic dobrého v rádiu.
Žádné myšleny v mé hlavě.


Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.


Znám místo, kam můžeme
Kde se tak moc zamiluješ
Že si budeš přát být mrtvá.
Znám místo, kam můžeme
Kde se tak moc zamiluješ
Že si budeš přát být mrtvá.


Vezměme život a zpomalme, neuvěřitelně zpomal,
rám za rámem za dvě minuty.
Pak vezmi deset let k přežití.
Ano, pojďme to udělat.


Telefonní stožáry jako modlící se mantry
Nesouhlasící obloha, metalové paže natažené.
Tolik procestovaných zemí, tak malý smysl z toho.
Neznamená to, že ty země leží za
námi.
Chtěl bych vzlétnout do těchto lesů
A dostat to dobré a ztratil se na nějaký čas.
Jsem znechucen těmi malichernými zájmy.
Parkovacími lístky, speciální snídaní.
Chce někdo nést tu váhu?
Abstraktní typografie, nepříjemnosti s metanem,
Lineární modlitba, Nashvillské prodejné dámy,
A mučivé vši, naštvaná Elizabeth.
Chemoterapeutircké sračky.


Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.
Buď v bezpečí.


Znám místo, kam můžeme
Kde se tak moc zamiluješ
Že si budeš přát být mrtvá.
Znám místo, kam můžeme
Kde se tak moc zamiluješ
Že si budeš přát být mrtvá.


Vezměme život a zpomalme, neuvěřitelně zpomal,
rám za rámem za dvě minuty.
Pak vezmi deset let k přežití. Ano, pojďme to udělat.


Světlo bez lesku je jako diamantový důl,
Jako neozbrojený mrož,
Jako mrtvý muž na silnici s hlavou dolů.
Jako had pojídající svůj ocas, parní turbína,
žabí farma, dvě plné skříně plné nepořádku,
Mýdlové bubliny na slunci, nemocniční lůžka
Červený rozklad, seznam nákupu, honění,
Mrtvé hlavy, ďábel tancuje, bělené bílé
budovy,
Vzpomínky, pohyby, bezcitný film,
nereálný, o stvoření.


Viděl jsem tvou chodbu, ty látavě voláš pryč,
Slyším tvoje skřípání schodů.
Já umím opravit svou mysli tvým souhlasem, a nesouhlasem. Natočím tvůj obličej dnes nad kanály.
Všechny červené, žluté, modré, zelené brilianty.
A stříbrné Dutch reflexe.
Závodím myšlenkami, závodím myšlenkami.
Všechno moc reálné, moc rychle se stěhuješ.
Neumím udržet tvou podobiznu.
Ten obraz, který mám, tvé tváře v okně.
Stojím za tebou, moje ruce na tvých ramenech.
Katalog obrazů, záblesky vzpomínek a pak zase
zmizí.


Každé čisté odpoledne, si tě představuji v
obloze
Točíš se na podpatku, tvoje kolena okolo mě,
Můj obličej v tvých vlasech. Tak moc křičíš.
Tvůj úsměv, tak hlasitý, stále zvoní v mých uších.


Imitace, vzdálenost, únava z touhy.
Čisté bílé zuby. Samozřejmě zůstaly.
Drž se kola. Řiď volnost.


Otevři všechny krabice.
Otevři všechny krabice.
Otevři všechny krabice.
Otevři všechny krabice.


Novinové budovy, novinové titulky děje kolem,
Můžete sledovat, jak jdou, a doufat, že něco dobrého přichází. Tyto stínů stromů v parku
Jsou to všechno pískání honí listy.
Kolem šesté hodiny večer, stíny na dlažbě,
Dívka před zrcadlem v koupelně pomalu
A pečlivě a maluje obličej zelené a masku podobně.
Portrét


Views: 444

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz23724(Currently displayed)
Add text here