The Gaslight Anthem - Get Hurt
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186071
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Sometimes I wake up in the morning
Sometimes I dream some more
I keep my wounds without a bandage, baby
As I come stumbling through the door
I spend my nights in dislocation
Talking to spirits on the floor
I think I came to find the feeling, baby
Between what was mine and what was yours


And I came to get hurt, might as well do your worst to me
Have you come here to get hurt?
Have you come to take her away from me?
Might as well do your worst to me


I think I'm going to move to California (it's time to move)
Mama can you say a prayer for me? (say a prayer for me)
I heard they don't get so low-down (all my friends get so low-down)
I heard they never bleed, not like we bleed


I came to get hurt, might as well do your worst to me
Have you come here to get hurt?
Have you come to take her away from me?
Might as well do your worst to me


And it gets pretty late
And the stations will change
And the things once in order now seem so strange
Once I could tell all the hurt apart from myself
Now all I can see is the need, the need...


That I came to get hurt, might as well do your worst to me
Have you come here to get hurt?
Have you come to take her away from me?
Might as well do your worst to me


Maybe you needed a change and maybe I was in the way
Maybe some things they stay and some things go away
And maybe I was mine and maybe you were not the same


Views: 108

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz29653 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Někdy se probouzím rán
Někdy sním o něco víc
Udržuji své rány bez obvazu, baby
Jako když klopýtám přes dveře
Strávil jsem svou noc v narušení
Povídající si s duchy na podlaze
Myslím,že jsem přišel, abych našel ten pocit, baby
Mezi tím, co bylo moje a co bylo tvoje


A přišel jsem zraněný, myslíte, že to pro mě bude horší
Přišli jste sem, abyste se zranili?
Přišli jste, abyste ji ode mne vzali pryč?
Myslíte, že to pro mě bude nejhorší


Myslím, že se přestěhuji do Californie (je čas k přesunu)
Mami, můžeš pro mě říct modlitbu? (řekni pro mě modlitbu)
Slyšel jsem, že nejsou podlí (všichni mí přátelé jsou podlí)
Slyšel jsem, že nikdy nekrváceli, ne jako jsme krváceli my
A přišel jsem zraněný, myslíte, že to pro mě bude horší
Přišli jste sem, abyste se zranili?
Přišli jste, abyste ji ode mne vzali pryč?
Myslíte, že to pro mě bude nejhorší


A to bude dost pozdě
A stanice se změní
A věci první v pořádku, teď se zdají cizí
Jednou jsem mohl vyříct všechnu tu bolest pryč ze sebe
Teď všechno, co můžu vidět, je potřeba, potřeba...
A přišel jsem zraněný, myslíte, že to pro mě bude horší
Přišli jste sem, abyste se zranili?
Přišli jste, abyste ji ode mne vzali pryč?
Myslíte, že to pro mě bude nejhorší


Možná jsi potřebovala změnu a možná jsem byl v cestě
Možná některé věci zůstanou a některé věci odejdou pryč
A možná jsem byl sám sebou a možná ty jsi nebyla to samé


Views: 108

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz70442(Currently displayed)
Add text here