The Gaslight Anthem - Here's Looking At You Kid
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185981
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You can tell Gail, if she calls,
that I'm famous now for all of these rock and roll songs.
And even if that's a lie, she should've given me a try.
When were kids on the field of the first day of school.
I would've been her fool.
And I would've sang out your name in those old high school halls.
You tell that to Gail, if she calls.


And you can tell Jane, if she writes,
that I'm drunk off all these stars and all these crazy Hollywood nights.
And that's total deceit, but she should've married me.
And tell her I spent every night of my youth on the floor,
bleeding out from all these wounds.
I would've gotten her a ride out of that town she despised.
You tell that to Janie, if she writes.


But boys will be boys and girls have those eyes
that can cut you to ribbons sometimes.
And all you can do is just wait by the moon
and bleed if it's what she says you ought a do.


You remind Anna, if she asks why,
that a thief stole my heart while she was making up her mind.
I heard she lives in Brooklyn with the cool,
goes crazy over that New York scene on 7th Avenue.
But I used to wait at the diner, a million nights without her,
praying she won't cancel again tonight.
And the waiter served my coffee with a consolation sigh.
You remind Anna, if she asks why.


Tell her it's alright.


And though it's hard to tell you this.
Oh it's hard to tell you this.
Here's looking at you, Kid.


Views: 104

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz72001 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můžete říct Gail, jestliže zavolá,
že jsem teď slavný po všechny ty Rock n Rollové písně.
A i když je to lež, měla by mi dát šanci.
Když jsme byli děti na hřišti, první den ve škole.
Už tam jsem byl do ní blázen, a měl jsem vyzpívat, její jméno v těch starých halách na střední.
Řekněte to Gail, jestliže zavolá.


A můžete říct Jane, jestliže napíše,
že už jsem namol z těch všech hvězd a šílených Hollywoodských nocí.
A je to naprostá hloupost, ale ona by si mě měla vzít.
A řekněte jí, že jsem v mládí každou noc, strávil na podlaze, krvácející ze všech těch ran.
Chtěl bych jí odvézt z toho města kterým tak opovrhovala.
Řekněte to Jane, jestliže zavolá.


Ale kluci, budou pořád kluci, a dívky mají ty oči
co vám občas sníží opratě.
A vše co můžete udělat, je jen čekat při měsíci,
a krvácet, jestli je to to, co řekla abyste udělali.


Přípomínáš mi Annu, jestliže se zeptá proč,
To zloděj ukradl mé srdce, zatímco ona zlepšovala svou mysl.
Slyšel jsem že žije v Brooklynu, v chladu,
Blázním z té představy co se děje v New Yorku na 7. Avenue.
Ale já jsem zvyklý čekat na večeří, miliony nocí bez ní,
modlící se že dnešní večer znovu nezruší.
A číšník servírující mé kafe s povzdechem útěchy,
Připomínáš mi Annu, jestliže se zeptá proč.


Řekni jí, že je to všechno v pořádku.
Víte je to těžké to říct,
Oh je to tak těžké to říct.
Nemůžu z Tebe spustit oči....


(autor Brian Fallon se frází "Here's looking at you, Kid" inspiroval fimem Casablanca, kde je tato fráze do CZ přeložena jako "Nemůžu z Tebe spustit oči... proto jsem to takhle napsal)


Views: 104

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz40511(Currently displayed)
Add text here