The Living Tombstone - Hampire
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186221
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I am the Hampire!
Watch out on Halloween night,
I am hammier vampire
than anyone from Twilight
I implore you,
when you hear me at your door invite me in.
Not by the hair on your chinny chinny chin!
I don't like garlic with my steak,in fact
I don't like stakes at all
I just snack on necks of breackfast
Gonna make a withdrawal
From the blood bank,"THANKS!"
Or should I say,"Fangs a lot"
Trick or treat,your the other white meat now
in case you forgot
I am the Hampire,the swine vampire
I'm the king of mastication
I'm the best biter
I am the Hampire,the swine vampire
I'm the king of freaky creatures,there is none finer
Don't misunderstand me
i don't want your candy
All I want's your blood
Trick or trot
Smell my hooves
Give me all the blood I choose
I can't get enough
I am the Zombeef!
And I am more than you can handle
Cuz this bovine spits more rhymes than even Dan Bull
I rock more cowbell than Christoper Walken Dead
You shoulda ran wee wee home
But you just keep talking instead
You act Dr.Acula but you ain't even
A Resident
Evil flows through me call me Umbrella Corp president
I don't graze on grains
Brains remain my favorite chow
You shoulda known better than to mess with a mad cow
I am the Zombeef!
The bull zombie
I'm the beast who eats the feast between your ears
I am the Zombeef,the bull zombie
Simply put I am the sum of all your fears
When I'm at your residence I don't want your MaMs
All I want's your brains!
I don't say Trick or Treat
All Iwant's your skull meat
I must feed again!
Zip it,Zombeef,or I'll put you out to pasture
Let me spell it out for you:
I am the true master
That is a Type-0
That is a Type-0 Positively shameless
I couldn't eat your brains beacause you're clearly brainless
That's utter bull
I perform unnutterable acts with the bat of an eye
The game is up,the time is night
It's time to say Goodbye
Move aside!
We are the undead zombie herd
All of my cattle are ready to battle
Think you can win?Thant's just absurd!
Don't misunderstand me
i don't want your candy
All I want's your blood
Trick or trot
Smell my hooves
Give me all the blood I choose
I can't get enough
When I'm at your residence I don't want your MaMs
All I want's your brains!
I don't say Trick or Treat
All Iwant's your skull meat
I must feed again!
Don't misunderstand me
i don't want your candy
All I want's your blood
Trick or trot
Smell my hooves
Give me all the blood I choose
I can't get enough
When I'm at your residence I don't want your MaMs
All I want's your brains!
I don't say Trick or Treat
All Iwant's your skull meat
I must feed again!


Views: 296

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz86984 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jsem Hampire!
Dejte si pozor na Halloween,
Jsem hammier upír
než kdokoli z Twilight
Zapřísahám tě,
když slyšíš mě u vašich dveří pozval mě.
Ne za vlasy na vašem chinny chinny bradě!
Nemám rád česnek s mým steak, ve skutečnosti
Nemám rád steaky vůbec
Jen jsem svačinu na šíji Breackfast
Gonna provést výběr
Z krevní banky, "Díky!"
Nebo bych měl říct, "tesáky hodně"
Trick or treat, váš druhý bílé maso teď
V případě, že jste zapomněli
Jsem Hampire, vepři upír
Jsem král žvýkání
Jsem nejlepší biter
Jsem Hampire, vepři upír
Jsem král podivné stvoření, není nikdo jemnější
Nechápejte mě špatně
nechci vaše cukroví
Všechno, co chci je tvoje krev
Trick or klus
Vůně mé kopyta
Dej mi všechnu tu krev jsem vybrat
Já nemůžu nabažit
Jsem Zombeef!
A já jsem víc, než můžete zvládnout
Protože to hovězí plive rýmy více než i Dan Bull
I houpat více kravského zvonu než Christoper Walken Mrtvé
Měl jste běžel wee wee domů
Ale vy jste jen držet místo toho mluvit
Chováte Dr.Acula ale není ani
Se sídlem
Zlí protéká mi zavolej mi Umbrella Corp prezident
Nechci pasou na obilí
Mozky zůstávají moje oblíbená čau
Měl jste známý lepší, než aby si s šílených krav
Jsem Zombeef!
Býk zombie
Jsem zvíře, který jí svátek mezi vaše uši
Jsem Zombeef, býk zombie
Jednoduše řečeno Jsem součet všech vašich obav
Když jsem ve vašem bydlišti Nechci vaše MAMS
Všechno, co chci je mozek!
Neříkám Trick or Treat
Všechny iwant je vaše lebka maso
Musím nakrmit znovu!
Zip to, Zombeef, nebo budu tě ven na pastvu
Dovolte mi, abych to hláskovat pro vás:
Já jsem skutečný mistr
To je Type-0
To je typu 0 Pozitivně nestydatý
Nemohl jsem jíst vaše mozky beacause jste jasně hloupý
To je naprostý býk
Provádím unnutterable úkony s bat oka
Hra je nahoru, čas je noční
Je čas se rozloučit
Oddálit!
Jsme nemrtvé zombie stádo
Všechny mé skotu jsou připraveni k boji
Myslíte si, že můžete vyhrát? Thant to prostě absurdní!
Nechápejte mě špatně
nechci vaše cukroví
Všechno, co chci je tvoje krev
Trick or klus
Vůně mé kopyta
Dej mi všechnu tu krev jsem vybrat
Já nemůžu nabažit
Když jsem ve vašem bydlišti Nechci vaše MAMS
Všechno, co chci je mozek!
Neříkám Trick or Treat
Všechny iwant je vaše lebka maso
Musím nakrmit znovu!
Nechápejte mě špatně
nechci vaše cukroví
Všechno, co chci je tvoje krev
Trick or klus
Vůně mé kopyta
Dej mi všechnu tu krev jsem vybrat
Já nemůžu nabažit
Když jsem ve vašem bydlišti Nechci vaše MAMS
Všechno, co chci je mozek!
Neříkám Trick or Treat
Všechny iwant je vaše lebka maso
Musím nakrmit znovu!


Views: 296

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz47114(Currently displayed)
Add text here