The Pigeon Detectives - Everybody Wants Me
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 7
Views in last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I remember when we were young
Things were easy, we had such fun
And I know what we talked about
But let's hope that they dont find out


Cos everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


Cos everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


But I just want you
I just want you
I just want you
I just want you


Take your mind back to rainy days
We stayed inside and played those games
But you know what we talked about
Cos you prayed they would not find out


Cos everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


Cos everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


But I just want you
I just want you
I just want you
I just want you


If you really cared for me
Then you would take me with you
If you really cared for me
Then you would take me with you


If you really cared for me
If you really cared for me


I remember when we were young
Things were easy, we had such fun
And I know what we talked about
lets hope that they dont find out


Because everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


Cos everybody wants me
Everybody wants me
Everybody wants me now


But I just want you
I just want you
I just want you
I just want you


Views: 8

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz46840 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pamatuji když jsme byli mladí
Věci šli lehce, měli jsme spoustu zábavy
A já vím o čem jsme mluvili
Ale pojďme věřit, že to nezjistí


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Ale já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe


Vezmi si svou mysl zpátky do deštivých dnů
Zůstali jsme uvnitř a hráli ty hry
Ale ty víš o čem jsme mluvili
Protože ses modlila, aby to nezjistili


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Ale já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe


Jestli se o mně vážně bojíš
Pak by sis mě mohla vzít s sebou
Jestli se o mě vážně bojíš
Pak by sis mě mohla vzít s sebou


Jestli se o mě vážně bojíš
Jestli se o mě vážně bojíš


Pamatuji když jsme byli mladí
Věci šly lehce, měli jsme spoustu zábavy
A já vím o čem jsme mluvili
Ale pojďme doufat, že to nenajdou


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Protože všichni mě chtějí
všichni mě chtějí
Všichni mě teď chtějí


Ale já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe
Já chci tebe


Views: 8

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz30271(Currently displayed)
Add text here