The War On Drugs - Pain
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186503
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Go to bed now I can tell
Pain is on the way out now
Look away, a domino falls away


I know it's hard lookin' in
Knowin' that tomorrow you'll be back again
Hang your head and let me in, I'm waitin'
So long


I was staring into the light
When I saw you in the distance, I knew that you'd be mine
Am I movin' back in time?
Just standin' still?


I met a man with a broken back
He had a fear in his eyes that I could understand
I can't even shake the pain without breakin'


I've been pullin' on a wire, but it just won't break
I've been turnin' up the dial, but I hear no sound
I resist what I cannot change
And I wanna find what can't be found


I'm aware you're tired and lost
Like a demon in a doorway, waiting to be born
But I'm here all alone, just beggin'


Pull me close and let me hold you in
Give me the deeper understanding of who I am
Yeah, I'm going back again, I'm waiting here


I'm just pullin' on a wire, but it just won't break
I've been turnin' up a dial, but I hear no sound
I resist what I cannot change, own it in your own way
Yeah, I wanna find what can't be found


Views: 460

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz56371 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jdi teď do postele, můžu ti říct, že
bolest už odchází.
Nedívej se, jak se domino rozpadá


Vím, že je těžké se na to dívat,
vědět, že zítra se zase vrátíš zpátky.
Uvolni mi svou hlavu a nech mě vejít dovnitř, čekám,
tak dlouho.


Díval jsem se do světla.
Když jsem tě uviděl v dálce, věděl jsem, že ty budeš moje
Vracím se v čase?
Jen v klidu postávám?


Setkal jsem se se zlomeným mužem.
Měl v očích strach, kterému jsem rozumněl.
Nemůžu se ani třást tou bolestí, abych se nerozpadl.


Tahal jsem za drát, ale on se prostě nezlomí.
Vytáčel jsem čísla na telefonu, ale neslyším žádný zvuk.
Odmítám to, co nemůžu změnit
A chci najít to, co se najít nedá.


Jsem si vědom toho, že jsi unavená a ztracená.
Jako démon postávající ve dveřích, čekající, až se narodí.
Ale jsem tady úplně sám, jen prosím


Aby sis mě přitáhla blíž a nechala mě tě v tom držet
Dej mi hlubší pochopení toho, kdo jsem
Jo, vrácím se zase zpátky, čekám tady


Tahal jsem za drát, ale on se prostě nezlomí.
Vytáčel jsem čísla na telefonu, ale neslyším žádný zvuk.
Odmítám to, co nemůžu změnit
A chci najít to, co se najít nedá.


Views: 466

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz32908(Currently displayed)
Add text here