The Xx - A Violent Noise
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186159
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


If I'm beating every hand away
No one stays
I've got so cautious
And now I trip on every move I make
Let one play
To be that careless


With every kiss from a friend
With everything I pretend not to feel
Am I too high? Am I too proud?
Is the music too loud... for me to hear?


Now I go out
But every beat is a violent noise
Dries my eye
With every beat comes a violent noise
The melody sung
And I don't know the voice
Now I go out
But every beat is a violent noise


You've been staying out late
Trying your best to escape
I hope you find what you're looking for
Let a moment take place
Without running away
I hope you silence the noise


How could eyes this wide
Lose sight of a world outside?
I've looked away, cowardice
With every kiss from a friend
With everything I pretend not to feel
Am I too high? Am I too proud?
Is the music too loud... for me to hear?


Now I go out
But every beat is a violent noise
Dries my eye
With every beat comes a violent noise
The melody sung
And I don't know the voice
Now I go out
But every beat is a violent noise


Views: 206

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3427 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jestliže budu každého odhánět pryč
Nikdo nezůstane
Stal jsem se tak opatrným
A nyní klopýtám při každém kroku, který udělám
Nechte mě
Být bezstarostným


S každým polibkem od přítele
Se vším, co předstírám, že cítím
Jsem příliš vznešený? Jsem příliš pyšný?
Je hudba příliš nahlas.... abych ji mohl slyšet?


A teď jdu ven
Ale každý zvuk je agresivní hluk
Vysušuje mi oči
S každým zvukem přichází agresivní hluk
Melodie hrála
A neznám ten hlas
A teď jdu ven
Ale každý zvuk je agresivní hluk


Zůstával jsi až moc dlouho venku
Snažíš se uniknout
Doufám, že se ti podaří nalézt co hledáš
Nech ten moment uplynout
Aniž bys utekl
Doufám, že ztlumíš ten hluk


Jak mohou oči tak široce otevřené
Ztratit pohled na svět venku?
Díval jsem se jinam, zbabělost
S každým polibkem od přítele
Se vším, co předstírám, že cítím
Jsem příliš vznešený? Jsem příliš pyšný?
Je hudba příliš nahlas.... abych ji mohl slyšet?


A teď jdu ven
Ale každý zvuk je agresivní hluk
Vysušuje mi oči
S každým zvukem přichází agresivní hluk
Melodie hrála
A neznám ten hlas
A teď jdu ven
Ale každý zvuk je agresivní hluk


Views: 200

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz14705(Currently displayed)
Add text here