The Xx - Fantasy
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186158
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


For the desired effect
Would you come back August or June, June?
And I hate that tomorrow's too soon
But this collision came mid-bloom
Better built to resume
I'll see you August, see you June
I'm building higher than I can see
I want fantasy
Don't rest with the less
I'm burning to impress
It's deep in the middle of me
I can be fantasy


Views: 168

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz22667 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pro požadovaný efekt
Vrátila bys se v srpnu nebo červnu, červnu?
A nenávidím to že zítřek je až moc brzo
Ale tahle kolize, přišla v polovině rozkvětu
Lépe postavený k pokračování
Uvidím tě srpne, uvidím tě červne
Stavím výš než kam vidím
Chci fantazii
Nespokoj se s tím nejmenším
Hořím abych zaujal
Je to hluboko uprostřed mě
Mohu být fantazií


Views: 168

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz80807(Currently displayed)
Add text here