Three Days Grace - Broken Glass
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186664
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


All we are is broken glass
Thrown to the floor, we were never meant to last
And all we are, are empty shells
Try to pick us up, you’re gonna cut yourself

We march the streets at night
Looking for a thrill, looking for a fight
It was the first day of the rest of our lives

We were fast, never gonna die
Ridin’ up the highway 45
We didn’t know we couldn’t go on forever

All we are is broken glass
Thrown to the floor, we were never meant to last
And all we are, are empty shells
Try to pick us up, you’re gonna cut yourself

We fought to rule the world
I know it just how fragile we really were
Like it was the first day of the rest of our lives

Then the bricks began to fall
And we can see the cracks along the wall
We didn’t know it couldn’t go on forever

All we are is broken glass
Thrown to the floor, we were never meant to last
And all we are, are empty shells
Try to pick us up, you’re gonna cut yourself

We believed that we could go on forever
We believed that we could go on forever
Forever

All we are is broken glass
Thrown to the floor, we were never meant to last
And all we are, are empty shells
Try to pick us up, you’re gonna cut yourself

Cut yourself
You’re gonna cut yourself
You’re gonna cut yourself


Views: 778

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz48350 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vše, co jsme, je rozbité sklo
Vrženi na zem, nikdy jsme neměli setrvat
A vše, co jsme, jsou prázdné schránky
Zkus nás zvednout, pořežeš se

Kráčíme v noci ulicí
Hledáme zábavu, hledáme boj
Byl to první den zbytku našich životů

Byli jsme rychlí, nikdy nezemřeme
Jedeme dálnicí 45
Nevěděli jsme, že nemůžeme pokračovat navěky

Vše, co jsme, je rozbité sklo
Vrženi na zem, nikdy jsme neměli setrvat
A vše, co jsme, jsou prázdné schránky
Zkus nás zvednout, pořežeš se

Bojovali jsme, abychom vládli světu
Vím jen, jak křehcí opravdu jsme
Jako by to byl první den zbytku našich životů

Potom cihly začaly padat
A my můžeme spatřit trhliny ve zdi
Nevěděli jsme, že to nemohlo takhle pokračovat navěky

Vše, co jsme, je rozbité sklo
Vrženi na zem, nikdy jsme neměli setrvat
A vše, co jsme, jsou prázdné schránky
Zkus nás zvednout, pořežeš se

Věřili jsme, že můžeme pokračovat navěky
Věřili jsme, že můžeme pokračovat navěky
Navěky

Vše, co jsme, je rozbité sklo
Vrženi na zem, nikdy jsme neměli setrvat
A vše, co jsme, jsou prázdné schránky
Zkus nás zvednout, pořežeš se

Pořež se
Pořežeš se
Pořežeš se


Views: 780

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz70906(Currently displayed)
Add text here