Three Days Grace - Car Crash
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186848
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I came along for the ride.
You're wicked with the clutch.
Happened so fast and it hurt so much.
You're a car crash, and i can't look away.
I should've known by now.
I'm still not afraid.
I'll do it to myself though it's what I never what I say.
You're a car crash, and i can't look away.
All I see is shattered glass and red lights passing, my life flashing.
Heading for the same disaster. Faster and faster and faster.
I couldn't stop at the red light.
Stop at the red light.
I couldn't stop at the red light.
You're a car crash, and I can't look away.
I came along for the ride.
You're wicked with the clutch.
Happened so fast and it hurt so much.
You're a car crash, and i can't look away.
And all I see is shattered glass and red lights passing, my life flashing.
Heading for the same disaster. Faster and faster and faster.
I couldn't stop at the red light.
The red light.
Stop at the red light.
I couldn't stop at the red light.
You're just like a car crash, and i can't look away.
From the headlights, the red lights.
Stop at the red light.
I couldn't stop at the red light.
You're just like a car crash, and i can't look away.
(let's go for a ride)
And all I see is shattered glass and red lights passing.
(let's go for a ride)
Heading for the same disaster. Faster and faster and faster.
I couldn't stop at the red light.
The red light.
Stop at the red light.
I couldn't stop at the red light.
You're just like a car crash, and i can't look away.
From the headlights, the red lights.
Stop at the red light.
I couldn't stop at the red light.
You're just like a car crash.
Like a car crash and i can't look away.


Views: 906

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz94659 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Přišel jsem z daleka pro jízdu
Jsi podlý se spojkou
Stalo se to tak rychle a bolelo to tak moc
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
Měl jsem to vědět
Pořád nemám strach
Udělal jsem si to sám, i když jsem si myslel, že je to, co jsem nikdy neřekl
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
Vše co vidím je rozbité sklo a červené světlo mijející, můj život se mi přehrává
V kruhu pro stejnou katastrofu. Rychleji a rychleji a rychleji
Nemůžu zastavit na červených světlech
Zastavit na červených světlech
Nemůžu zastavit na červených světlech
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
Přišel jsem z daleka pro jízdu
Jsi podlý se spojkou
Stalo se to tak rychle a bolelo tak moc
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
A vše co vidím je rozbité sklo a červené světlo mijející, můj život se mi přehrává
V kruhu pro stejnou katastrofu. Rychleji a rychleji a rychleji
Nemůžu zastavit na červených světlech
Zastavit na červených světlech
Nemůžu zastavit na červených světlech
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
Z kruhu pro stejnou katastrofu, červená světla
Nemůžu zastavit na červených světlech
Zastavit na červených světlech
Nemůžu zastavit na červených světlech
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
(pojďme si zajezdit)
A vše co vidím je rozbité sklo a červené světlo mijející
(pojďme si zajezdit)
V kruhu pro stejnou katastrofu. Rychleji a rychleji a rychleji
Nemůžu zastavit na červených světlech
Červených světlech
Zastavit na červených světlech
Nemůžu zastavit na červených světlech
Jsi ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet
Z kruhu pro stejnou katastrofu, červená světla
Zastavit na červených světlech
Jsi ta autohavárie
Ta autohavárie a já se nemůžu ohlížet


Views: 897

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz48618(Currently displayed)
Add text here